Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU"


Kompanija Paragraf održala je 20.aprila 2023. godine vebinar sa temom "Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u javnom sektoru".

Učesnici vebinara su upoznati sa odredbama Zakona o radu kojima se uređuje disciplisnka odgovornost zaposlenih, postupak za izricanje disciplinske mere, udaljenje sa rada, prestanak radnog odnosa, kao i sa pravima i obavezama poslodavca i zaposlenog u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenog.

Na vebinaru su prezentovane i specifičnosti disciplinske odgovornost i pravila disciplinskog postupka koji su posebnim zakonima uređeni za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, državnim organima i organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Predavači na vebinaru bili su:

Bojana Jakšić Kovačević, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravo u javnom sektoru”

Ranko Jerković, advokat

Teme vebinara su bile sledeće:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU

• Povreda radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, radna sposobnost i ponašanje zaposlenog

• Udaljenje sa rada i disciplinske mere

• Postupak za izricanje disciplinske mere/prestanak radnog odnosa (novčana kazna, naknada plate, zastarelost, dostavljanje) i pravna zaštita

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

• Teže i lakše povrede obaveze iz radnog odnosa i povrede zabrane

• Odgovornost zaposlenog i privremeno udaljenje sa rada

• Disciplinski postupak (pokretanje i vođenje, pravo na odbranu, donošenje rešenja, zastarelost, pravna zaštita)

• Disciplinske mere (vrste i individualizacija)

• Disciplinski postupak protiv direktora ustanove

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

• Povrede dužnosti iz radnog odnosa

• Disciplinski postupak (pokretanje, vođenje, usmena rasprava, individualizacija, zastarelost, pravna zaštita)

• Udaljenje sa rada

• Disciplinske kazne (vrste, trenutak prestanka radnog odnosa, upis i brisanje iz kadrovske evidencije)

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 20.04.2023.