Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA: Novi tarifnik stupa na snagu 22. aprila 2021. godine


Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021) Advokatske komore Srbije (AKS) prema kojoj će najniža advokatska tarifa ubuduće iznositi 9.000 umesto dosadašnjih 6.000 dinara, primenjivaće se od 22. aprila.

Prema ovoj Odluci, menja se tarifni broj 13, tako što se iz tarifnika briše nagrada za vrednost spora do 15.000 poena, a utvrđuje se da je najniža nagrada sada utvrđena u visini kao za sporove čija je vrednost 25.000 poena i ova nagrada iznosi 300 poena.

Preostali deo Tarifa i nagrada se ne menja.

Upravni odbor AKS doneo je ovu Odluku o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata na sednici 10. aprila, pošto visina nagrade nije menjana u parničnim sporovima od 2012, a uslovi poslovanja od tada do 2021. su se izmenili.

Vrednost poena iznosi 30 dinara, a preračunato u nominalni iznos visine nagrade znači da je sada iznos najniže nagrade prema tarifnom broju 13 Tarife o nagrada i naknadama troškova za rad advokata 9.000 dinara.

Donja granica vrednosti spora na koji se primenjuje najniža cena se podiže sa dosadašnjih 450.000 na 750.000 dinara, a nagrada za podnetu tužbu 9.000 dinara.

Održano suđenje sa pristupom advokata u trajanju do sat vremena, koštaće 10.500 dinara, a svaki dodatni sat još 1.500 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, izvod iz vesti, 14.04.2021.
Naslov: Redakcija