Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Predviđena stalnost sudijske funkcije od izbora do penzije, čime je ukinut takozvani "probni izbor" na mandat od tri godine za sudije i zamenike tužilaca koji se prvi put biraju


Ministarka pravde Maja Popović predstavila je najvažnija rešenja u amandmanima na Ustav Srbije koje je pripremilo ovo ministarstvo posle pribavljanja mišljenja Venecijanske komisije, a koji čine sastavni deo Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, koji je podnela Vlada.

Popović je objasnila da Vrhovni kasacioni sud, prema predlogu amandmana, menja naziv u nekadašnji naziv – Vrhovni sud Srbije i predstavlja najviši sud u zemlji, koji će biti zadužen da obezbedi jednaku primenu prava svih sudova, putem sudske prakse.

Ona je objasnila da Vrhovni sud odlučuje o suštini spora, pravosnažno ga rešava i ima reformatorska ovlašćenja, dok model Vrhovnog kasacionog suda ima samo ovlašćenja da poništi odluku i vrati je nižem sudu.

Prema njenim rečima, promenom naziva u Vrhovni sud Srbije jasno se ukazuje na njegovu osnovnu funkciju – da sudi povodom pravnog leka i odlučuje u suštini spora.

Ovim amandmanima, kako je navela, predviđeno je i da se promeni način izbora i sastava Vrhovnog suda – ubuduće će on umesto 11 imati 10 članova, od kojih pet bira Narodna skupština nakon sprovedenog konkursa iz reda istaknutih pravnika dvotrećinskom većinom svih poslanika, dok pet sudija biraju njihove kolege sudije.

Ukoliko, međutim, Narodna skupština ne izabere svih pet članova u roku, preostale članove nakon isteka narednih 10 dana bira, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, vrhovni javni tužilac Srbije i zaštitnik građana, većinom glasova.

Takođe, amandmanima je predviđeno da se promeni sastav i način izbora Državnog veća tužilaca, koji će se ubuduće zvati Visoki savet tužilaca.

Prema njenim rečima, ovo telo će činiti 10 članova, od kojih četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni državni tužilac Srbije i ministar nadležan za pravosuđe.

Ona je istakla da Republičko javno tužilaštvo, prema predlogu, menja naziv u Vrhovno državno tužilaštvo Srbije, kojim rukovodi Vrhovni javni tužilac Srbije.

Ministarka je napomenula da je predviđena stalnost sudijske funkcije od izbora do penzije, čime je ukinut takozvani "probni izbor" na mandat od tri godine za sudije i zamenike tužilaca koji se prvi put biraju.

Probni mandat je kritikovala još Venecijanska komisija nakon usvajanja Ustava, kao i stručna javnost, podsetila je ona i objasnila da će sudije i zamenika, prema predlogu amandmana, ubuduće birati Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca, umesto Narodne skupštine.

U cilju veće profesionalizacije sudija i zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju na te funkcije predviđeno je da budu birani samo ako su završili Pravosudnu akademiju, koja treba da postane ustavna kategorija, naglasila je Popović.

Ona je dodala da je neophodno precizirati i odredbe Ustava o podeli vlasti i druge.

Izvor: Vebsajt Vlade, 16.04.2021.
Naslov: Redakcija