Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "VOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, ZAKLJUČENJE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA I IZMENE TOKOM IZVRŠENJA": 20. april 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 20.04.2021. godine vebinar sa temom "Vođenje postupaka javnih nabavki, zaključenje ugovora i okvirnih sporazuma i izmene tokom izvršenja".

Predavanja na vebinaru su prezentovana kombinovano uporednim - praktičnim prikazima primera rada na novom Portalu javnih nabavki. Prikazane su najvažnije obaveze i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Predavači na vebinaru su bili:

• Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

• Način regulisanja - poseban akt naručioca,

• Obezbeđivanje primene načela javnih nabavki - konkurencija, transparentnost,

• Evidentiranje, dokumentacija i izveštavanje;

OKVIRNI SPORAZUMI U PRAKSI

• Određivanje procenjene vrednosti i raspoloživost sredstava,

• Mogućnosti u pogledu trajanja i broja ponuđača,

• Specifičnosti na Portalu javnih nabavki, izveštavanje i oglasi;

SASTAVLJANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU

• Delovi koji se definišu direktno na Portalu javnih nabavki,

• Obrasci koje popunjava ponuđač,

• Određivanje kriterijuma za kvalitativni izbor i načina dokazivanja njihove ispunjenosti,

• Sredstva obezbeđenja;

IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI TOKOM IZVRŠENJA

• Dodatna dobra, usluge ili radovi, povećanje obima nabavke,

• Nepredviđene okolnosti i promena ugovorne strane,

• Ovlašćenja i obaveze naručioca u pogledu izveštavanja o izmenama,

• Shodna primena odredaba na izmene okvirnog sporazuma - mogućnosti i ograničenja,

• Obaveza obaveštavanja o izmenama.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 20.04.2021.