Zastava Bosne i Hercegovine

KORISNICIMA OMOGUĆENO DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU U POSEBNOM INFORMACIONOM SISTEMU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE


Korisnicima je od 20. januara 2021. godine, omogućen pristup aplikaciji za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom, odnosno izjave o neaktivnosti za 2020. godinu (izveštaji za 2020. godinu), preko Posebnog informacionog sistema Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja tih izveštaja.

Aplikaciji se pristupa na internet stranici Registra finansijskih izveštaja, preko linka: Sistem za centralizovano prijavljivanje korisnika, na veb- sajtu Agencije.

U okviru Posebnog informacionog sistema, Agencija je obezbedila i ove godine Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade, kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja. Takođe, dostupna su i detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2020. godinu.

Saglasno zakonu kojim se uređuje računovodstvo, sva pravna lica i preduzetnici koji knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da svoje izveštaje za 2020. godinu, kao i do sada, dostave Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Posebno ističemo da su od ove godine obveznici dostavljanja izveštaja i stečajne mase nad kojima je nastavljen postupak stečaja u slučaju obustave ili zaključenja tog postupka nad stečajnim dužnikom, u smislu zakona kojim se uređuje stečaj, odnosno stečajne mase koje imaju svoj zasebni matični broj.

Putem linka Pretraga evidencije obveznika, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika, korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i obrasci na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

Podsećamo obveznike na njihovu obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika pre dostavljanja izveštaja za 2020. godinu, putem Posebnog informacionog sistema. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Obveznicima, koji se ne registruju u statusnim registrima Agencije, predlažemo da u prilogu reklamacije dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste, a sve u cilju da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku i time obezbede uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Za dodatne informacije, vezane za sve vrste izveštaja, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Za rešavanje tehničkih pitanja u vezi primene Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisivanja zahteva ili dokumentacije, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs

Kako ove godine poslednji dan za predaju izveštaja za statističke potrebe ističe u nedelju, 28. februara, Agencija obaveštava obveznike da će se prijem izveštaja omogućiti zaključno sa 1. martom 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 20.1.2021.