Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u osnovnim sudovima


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u osnovnim sudovima, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 83/2020 od 10. juna 2020. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), da će se razgovor sa njima obaviti u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, dana 3. februara, 4. februara, 8. februara, 10. februara, 11. februara, 17. februara, 18. februara, 22. februara i 24. februara 2021. godine, a prema spisku i rasporedu koji je dat u prilogu.

Kandidati koji dolaze na razgovor su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 15.01.2021.
Naslov: Redakcija