Zastava Bosne i Hercegovine

VODIČ ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD OD KUĆE: Poslodavac treba da obezbedi opremu za rad zaposlenom ukoliko je zaposleni nema u svom vlasništvu, sprovodi nadzor nad obavljenim poslom zaposlenog i merama bezbednosti i zdravlja na radu i kontaktira sa zaposlenima u toku ugovorenog radnog vremena


Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izradila je Vodič za bеzbеdan i zdrav rad od kućе, sa ciljem da poslodavcima i radnicima olakša rad u novonastaloj situaciji, saopšteno je iz Ministarstva za rad.

Poslodavcima, koji su obezbedili rad od kuće svojim zaposlenima, vodič pruža praktične smernice vezane za obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih, uslove koje radni prostor opredeljen kao radno mesto kod kuće treba da ispunjava.

Takođe i o brizi poslodavca o zdravlju svojih zaposlenih, uključujući i mentalno zdravlje, koju su dužni da vode i kada radnici rade od kuće, zatim proceni rizika i praćenju bezbednosti i zdravlja na radu, te prijava povreda na radu prilikom rada od kuće.

Na primer, u vodiču je navedeno da je poslodavac dužan da, u saradnji sa zaposlenim, obezbedi bezbedno i zdravo radno mesto i radnu okolinu, odnosno da obezbedi da je radni prostor kod kuće bezbedan i zdrav za obavljanje poslova; zatim, da vodi računa o zdravlju svojih zaposlenih, uključujući i mentalno zdravlje i po potrebi da obezbedi razgovor sa stručnom osobom. Poslodavac treba da obezbedi opremu za rad zaposlenom ukoliko je zaposleni nema u svom vlasništvu, sprovodi nadzor nad obavljenim poslom zaposlenog i merama bezbednosti i zdravlja na radu i kontaktira sa zaposlenima u toku ugovorenog radnog vremena.

Obaveze zaposlenih su da primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste opremu za rad i da njom pažljivo rukuju, kao i da pre početka rada pregledaju radno mesto, uključujući opremu za rad koju koriste i da u slučaju uočenih nedostataka obaveste poslodavca. Zaposleni je dužan da uspostavi ravnotežu između poslovnog i privatnog života, i da u toku ugovorenog radnog vremena održava redovnu i pravovremenu komunikaciju sa poslodavcem ili licem za bezbednost i zdravlje na radu.

Takođe, treba da se pridržava uputstava poslodavca o uspostavljanju i održavanju određenog radnog prostora na bezbedan i zdrav način, kao i da brine o opremi za rad koju koristi i da prijavi sve opasnosti i probleme u skladu sa internim procedurama.

Vodič sadrži i kontrolnu listu koja može da pomogne pri prepoznavanju opasnosti, štetnosti i potencijalnih preventivnih mera i, ako se koristi na pravi način, može da bude deo procene rizika.

Izvor: Vebsajt Blic, 19.01.2021.
Naslov: Redakcija