Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SUDIJAMA: Četiri poslanika predlažu izjednačavanje zarada sudija za prekršaje sa ostalim sudijama istog stepena


Poslanici Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, Ana Karadžić i Marijan Rističević, uputili su u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama koji predviđa da sudije prekršajnih sudova imaju iste plate kao i druge sudije istog stepena.

Sudije prekršajnih sudova sude predmete korupcije, carine, budžetskog sistema, deviznog poslovanja, pristupa informacijama od javnog značaja, vojnu i radnu materiju, javni red i mir...

Poslanici predlažu da se zakon usvoji po hitnom postupku, kako bi se materijalni status sudija koji postupaju u prekršajnoj materiji što pre izjednačio sa sudijama koje postupaju u drugim oblastima, ali i zbog toga što je neophodno da se zakon usvoji pre donošenja budžeta.

Komlenski kaže da je to bio njihov zakonski predlog i u prethodnom mandatu i dodaje da ne zna zbog čega to već nije usvojeno.

"To nisam izmudrovao ja, već je to bio predlog Visokog saveta sudstva pre tri-četiri godine da to treba uraditi. Čak je na sednicama u nekim raspravama to prihvatano kao nešto što treba uraditi, međutim, nije stavljeno na dnevni red, a nije ni na drugi način izmenjen zakon", rekao je Komlenski.

On je dodao da je pre nekih godinu dana u Srbiji bilo oko 700 sudija za prekršaje.

U razlozima za donošenje zakona u predlogu koji je još ranije napisan stoji da je koeficijent zarade sudija prekršajnih sudova, kako je regulisano Zakonom o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), najniže propisana u odnosu na druge sudije, čime su te sudije u odnosu na druge neopravdano stavljene u podređeni položaj.

U izmenama zakona se predlaže da se uzme u razmatranje ta inicijativa i platne grupe iz člana 38. i 39. Zakona o sudijama, kao i radno iskustvo iz člana 44. istog zakona i usaglase na odgovarajući način sa ostalim sudijama istog stepena, čime bi se unapredio položaj sudija prekršajnih sudova u Srbiji.

Kako stoji u predlogu, finansijska sredstva potrebna za primenu tog zakona su 378.689.400 dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.11.2020.
Naslov: Redakcija