Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenuti postupci za ocenjivanje ustavnosti zakona o Vojsci Srbije i o ljudskim ćelijama i tkivima. Odbačene inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o radu


Ustavni sud, Veliko veće, je na 13. sednici II Velikog veća odlučio o 46 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 45. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015, 88/2015 - odluka US, 36/2018 i 94/2019), u delu koji glasi: "nezavisno od propisanih uslova u pogledu godina života". Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 41. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-266/2018)

Ustavni sud, Veliko veće, je na 13. sednici I Velikog veća odlučio o 41 predmetu

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 12. st. 1. i 2, člana 17, člana 20. stav 5, člana 23. st. 2. i 3, čl. 39, 44. i 47, čl. 51. do 53, člana 58. stav 2, člana 65. st. 2, 5. i 6, člana 79. stav 1, člana 81. stav 1, člana 83. stav 1, člana 86. st. 2. do 4, čl. 94. i 100, člana 101. stav 2. i člana 117. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br, 75/2014). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 24. stav 3, člana 33. stav 1. tačka 10), člana 76. i člana 196. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba navedenih zakona. (predmet IUz- 430/2014)

Ustavni sud je na 16. sednici odlučio o 5 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 28. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018). (predmet IUz-69/2020)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 4. stav 3, člana 5. stav 2 u delu koji glasi: "u postupku koji je detaljno regulisan Pravilnikom koji će doneti Gradsko veće grada Šapca na osnovu ove odluke.", člana 6. stav 3. u delu koji glasi: "sačinjen u skladu sa posebnim uputstvom koje donosi Gradsko veće", člana 7. stav 2, člana 8. stav 2, člana 11. stav 1. i člana 15. Odluke o pravu mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica i načinu korišćenja ovih i drugih sredstava ("Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/17, 4/18 i 16/18), nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je utvrdio da Pravilnik o sprovođenju Odluke o pravu prigradskih i seoskih mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica i načinu korišćenja ovih i drugih sredstava, broj 110-94/2017-15 od 13. jula 2017. godine, Pravilnik o utvrđivanju spiska učesnika neposrednog izjašnjavanja o predlozima projekata mesnih zajednica, broj 110-95/2017-15 od 13. jula 2017. godine i Uputstvo za bliže određivanje sredstava iz čl. 4. stav 2. Odluke o pravu prigradskih i seoskih mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica i načinu korišćenja ovih i drugih sredstava, broj 020-31/2018-15 od 1. februara 2018. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o prenosu sredstava prikupljenim od poreza na imovinu fizičkih lica prigradskim i seoskim mesnim zajednicama ("Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", broj 17/15). (predmet IUo-271/2018)

- utvrdio da odredbe člana 31. Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pećinci ("Službeni list opština Srema", br. 22/14, 42/16 i 18/18) tačka 2) u delu koji glasi: "po koeficijentu 1,00", tačka 3) podtačka (1) u delu koji glasi: "po koeficijentu 1,6", podtačka (2) u delu koji glasi: "po koeficijentu 0,4", podtačka (3) u delu koji glasi: "po koeficijentu 0,8", tačka 4) podtačka (1) u delu koji glasi: "po koeficijentu 60,00", podtačka (2) u delu koji glasi: "i koeficijentu 120,00", podtačka (3) u delu koji glasi: "po koeficijentu 1,6", nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4. navedene Odluke i za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti navedene Odluke u celini. (predmet IUo-36/2019)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda 19.11.2020.
Naslov: Redakcija