Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: Rasprava će trajati do 5. novembra 2021. godine


Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 13. oktobra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, 05 Broj 011-9416/2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu do 5. novembra 2021. godine.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće u formi video konferencije ili na drugi mogući način, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: “Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona upravljanju otpadom.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zaštite životne sredine, 14.10.2021.
Naslov: Redakcija