Zastava Bosne i Hercegovine

SRBIJA OSTVARILA NAPREDAK U OBLASTI VLADAVINE PRAVA


Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović sastale su se sa šefom Delegacije EU u Beogradu Emanueleom Žiofreom, sa kojim su razgovarale o najvažnijim aktuelnim pitanjima u procesu pristupanja naše zemlje EU.

Predsednica Vlade informisala je ambasadora Žiofrea o najnovijim reformskim aktivnostima koje se sprovode u okviru klastera 1 - Osnove, odnosno o unapređenju vladavine prava.

Kako je Brnabić naglasila, Vlada Republike Srbije je dobila još jednu potvrdu da je ustavna reforma u skladu sa najvišim evropskim standardima, jer je Venecijanska komisija na plenumu zasedanja, potvrdila pozitivan okvir za nastavak izmena Ustava Srbije u pravcu zaokruživanja procesa nezavisnosti pravosuđa i to do kraja godine.

Takođe, premijerka je obavestila ambasadora da je Vlada Republike Srbije usvojila više važnih dokumenata čije sprovođenje predstavlja preduslov za dalji demokratski razvoj društva.

Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, ima za cilj da brže doprinese ostvarivanju rodne ravnopravnosti i poboljšanje svakodnevnog života žena i muškaraca u Srbiji, rekla je predsednica Vlade.

Ona je dodala da će sprovođenjem strategije naši građani i građanke imati prava u skladu sa najvišim evropskih standardima u ovoj oblasti i pružaće ravnopravan doprinos razvoju društva u kojem žive.

Ministarka Joksimović obavestila je šefa Delegacije EU o sadržaju usvojene Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026.godine.

Ovaj dokument još jedan je od rezultata naše apsolutne posvećenosti jačanju vladavine prava. Sprovođenjem mera predviđenih Nacionalnom strategijom doprinećemo većoj efikasnosti suđenja za ratne zločine, omogućavanju pristupa pravdi za sve žrtve tih zločina, rasvetljavanju sudbine nestalih lica i posebno, negovanju kulture sećanja i dijaloga. Sva ova načela odlika su demokratskih pravnih poredaka i Srbija je odlučna da ta načela sprovede po najvišim standardima, gradeći partnerske odnose i u regionu i sa međunarodnim institucijama, koje imaju nadležnosti po ovim pitanjima, istakla je Joksimović.

Predsednica Vlade Ana Brnabić posebno je sagovornika izvestila o nedavno usvojenom Predlogu zakona o Zaštitniku građana, koji je poslat Narodnoj skupštini na usvajanje, a koji ima za cilj da osnaži nezavisnost te institucije u skladu sa svim međunarodnim standardima.

Takođe, posebno je bilo reči o sadržini novog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji će uspostaviti dodatne mehanizme za poboljšanje transparentnosti u radu organa javne vlasti.

Brnabić je uverena da će napredak koji je Vlada Republike Srbije ostvarila u prvoj godini svog rada, u oblasti vladavine prava, biti verifikovan u predstojećem Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2021. i da će biti dovoljan osnov državama članicama da daju preporuku da u pregovorima o pristupanju EU naša zemlja do kraja godine otvori klastere za koje je u potpunosti spremna.

Premijerka je naglasila da je reč o klasteru 3 - konkurentnost i inkluzivni rast i klasteru 4 - zeleni dogovor i održiva povezanost.

Ministarka Joksimović dodatno je informisala Delegaciju EU o preseku stanja u ta dva klastera, odnosno o činjenici da je Srbija dostigla sva merila za otvaranje ukupno 12 poglavlja koja su njima obuhvaćena.

Ambasador Žiofre zahvalio je premijerki Brnabić na tome što je bila domaćin sastanka i redovno dostavljala informacije o reformama u domenu vladavine prava u Srbiji.

On ceni priliku za visoko angažovanje na reformama na polju vladavine prava, koje su ključne za napredak Srbije ka pristupanju EU.

Ovo je prioritet za EU i države članice EU koje veoma pažljivo prate razvoj događaja u Srbiji.

Srbija je kontinuirano angažovana u transparentnim i inkluzivnim reformskim procesima i blagovremenoj primeni u ključnim oblastima kao što su borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, nezavisnost sudstva, osnovna prava, ratni zločini i medijsko okruženje.

On je podvukao da to nisu samo prioriteti EU, već oblasti koje bi imale veliki pozitivan uticaj na srpsko društvo, građane i privredu.

Ambasador Žiofre je precizirao da će godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju, čije se objavljivanje očekuje ovog meseca, pružiti smernice i jasne prioritete za Srbiju u daljem usklađivanju sa zakonodavstvom i praksom EU o svim pregovaračkim poglavljima u procesu pristupanja EU.

On je podsetio da je Evropska unija već angažovana u širokom paketu finansijske pomoći za podršku Srbiji u reformskim procesima i da se ova podrška može dodatno povećati u narednoj godini.

Ambasador Žiofre je takođe govorio o očekivanjima EU da se mere dogovorene u okviru Međupartijskog dijaloga blagovremeno sprovedu na inkluzivan i transparentan način, zajedno sa preporukama ODIHR-a, kako bi se postavili odgovarajući uslovi za izbore predviđene za sledeću godinu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 15.10.2021.
Naslov: Redakcija