Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O RADU: Pravo na odmor imaju i zaposleni koji su bili na plaćenom odsustvu


Zaposleni koji se u toku kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor nalazi na plaćenom odsustvu, ili bolovanju, ima pravo na godišnji odmor, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Odsustvo sa rada po osnovu privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i plaćeno odsustvo, uz naknadu zarade u skladu sa članom 116. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) nisu od uticaja na dužinu trajanja godišnjeg odmora utvrđenu rešenjem o korišćenju godišnjeg odmora - navodi ministarstvo.

U saopštenju se podseća da je Zakonom o radu propisano da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

- Praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora - stoji u saopštenju koje je ministarstvo izdalo zbog nedoumica koje pojedini poslodavci imaju u pogledu dužine trajanja godišnjeg odmora.

Izvor: Vebsajt Blic, 16.10.2020.
Naslov: Redakcija