Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Doneti pravni stavovi VKS-a protivni interesima građana


Povodom donetih pravih stavova Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, koji su objavljeni na sajtu tog suda dana 17.9.2021. godine Advokatska komora Srbije daje:

S A O P Š T E Nj E

Advokatska komora Srbije izražava najoštrije protivljenje objavljenim pravnim stavovima Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, kojima se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije i menja dosadašnja sudska praksa naših sudova.

Advokatska komora Srbije upozorava da doneti pravni stavovi predstavljaju poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

Nakon što je advokatura, u dva navrata, uspela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a naročito da se preko zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje naši građani vode protiv banaka, sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance.

Advokatska komora Srbije obaveštava javnost da je doneti pravni stav da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjom nespornom praksom svih sudova u Republici Srbiji uključujući u Vrhovni kasacioni sud. Primena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka.

Ističemo da dopuna stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, a bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana.

Advokatska komora Srbije smatra da se ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Republici Srbiji stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje Vrhovnog kasacionog suda u konkretnom slučaju.

I ovoga puta Advokatska komora Srbije će preduzeti sve korake koje joj stoje na raspolaganju uključujući i krajnje mere u cilju zaštite vladavine prava i pravne sigurnosti u Republici Srbiji.

Advokatska komora Srbije poziva Vrhovni kasacioni sud da bez odlaganja pristupi razgovorima sa predstavnicima advokature u kojima bi došli do najboljeg rešenja u interesu građana Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 17.09.2021.
Naslov: Redakcija