Zastava Bosne i Hercegovine

OKONČANA RASPODELA NEPOKRETNOSTI BIVŠE SFRJ


Na dvodnevnom sastanku održanom u Sarajevu okončana je raspodela nepokretnosti bivše Jugoslavije između država naslednica.

Dogovorom država sukcesora bivše SFRJ Srbiji su dodeljeni objekti ambasade u Kopenhagenu, kao i deo ambasade i pomoćni objekat u Nju Delhiju i stan u Trstu, dok će sa BiH i Severnom Makedonijom deliti ambasadu/rezidenciju u La Pazu, glavnom gradu Bolivije.

Na ovaj način u potpunosti je okončana raspodela nepokretnosti bivše SFRJ iz Dodatka Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije u geografskim regionu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u Latinskoj Americi i Karibima, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova posle sastanka.

Inače, 20. sastanak Mešovitog komiteta za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ - sprovođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, održan je u Sarajevu 13. i 14. septembra.

Sastanku su prisustvovali ovlašćeni predstavnici svih država, sukcesora bivše SFRJ - iz BiH Bakir Sadović, Hrvatske Petar Uzorinac, Severne Makedonije Borčo Damjanov, Slovenije Jožef Drofenik i iz Srbije Slavica Jelača.

Dnevni red je obuhvatio niz aktuelnih tema u procesu raspodele diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ, a sastanak je okončan usvajanjem Rezolucije, odnosno donošenjem niza konkretnih odluka o raspodeli deset nepokretnosti bivše Jugoslavije.

Srbiji su ovom raspodelom dodeljeni objekti ambasade u Kopenhagenu, deo ambasade i pomoćni objekat u Nju Delhiju, stan u Trstu, dok će sa BiH i Severnom Makedonijom deliti ambasadu, rezidenciju u La Pazu.

Takođe, otpisane su dve nepokretnosti za koje je, nakon provere imovinsko-pravnog i faktičkog statusa, nesumnjivo utvrđeno da nikada nisu bile ili više nisu u vlasništvu bivše Jugoslavije.

Postignut je i konačan dogovor u vezi sa podelom zemljišta u okviru fizičke podele diplomatskog kompleksa bivše SFRJ u Braziliji, a dogovorena je i fizička podela diplomatskog kompleksa u Nju Delhiju.

Verifikovana je i ažurirana lista umetničkih dela, koja su se nalazila u diplomatsko-konzularnim predstavništvima bivše države, o čijem faktičkom stanju nema podataka, koja će se uputiti Interpolu radi potrage i preduzimanja daljih mera iz njihove nadležnosti.

U Ministarstvu spoljnih poslova dodaju da je sastanak u Sarajevu protekao u konstruktivnoj i radnoj atmosferi a da je, uprkos kompleksnosti procesa sukcesije, kompromisno ostvaren zajednički napredak i donete značajne odluke.

Naredni, 21. sastanak Mešovitog komiteta za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše Jugoslavije, održaće se do sredine sledeće godine u Zagrebu.

Izvor: Vebsajt B92, 15.09.2021.
Naslov: Redakcija