Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

64. SEDNICA HS KOMITETA SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE


U Svetskoj carinskoj organizaciji u Briselu (Kraljevina Belgija) se u periodu od 18. do 27. septembra 2019. godine održava 64. sednica HS komiteta Svetske carinske organizacije.

Ova sednica je od izuzetnog značaja, jer će se na njoj pripremiti Korelacione tabele HS2017 – HS2022 i HS2022 – HS2017, koje su neophodne za adekvatnu primenu nove verzije Harmonizovanog sistema HS 2022, čiji je tekst potvrđen na sednici Saveta SCO u junu 2019. godine. U skladu sa HS konvencijom (član 16 tačka 3. pod b) izmene HS konvencije za sve potpisnice stupaju na snagu 1. januara treće godine od godine u kojoj su potvrđene od strane Saveta - 1. januara 2022. godine. Takođe, na sednici treba da budu prihvaćene ispravke uočenih tehničkih grešaka u HS 2022 (Corrigendum procedure).

Ponovo se razmatraju sledeće teme sa 63. sednice jer su na donete odluke neke članice stavile prigovor: proizvodi od nesagorivog duvana (ENTR), sterilizator koji radi na bazi formaldehida, tečnog naftnog gasa, uređaj za trenutno zagrevanje i hlađenje filtrirane vode, setova za pomoć na putu za motorna vozila, određenih tipova monitora, vitamina i određenih uređaja za proizvodnju poluprovodničkih elemenata, integrisanih kola i slično.

Od tema aktuelna su svrstavanja valjanih čeličnih ploča, staklenih ploča, proizvoda od duvana, propolisa, antistres figura od poliuretana, Milka proizvoda (keks preliven čokoladom), barkod čitača itd., kao i izmene HS komentara zbog svrstavanja dodataka ishrani, kontejnera za odlaganje gradskog otpada. Posebno interesovanje za Republiku Srbiju je svrstavanje spoljnih jedinice za različite sistema za hlađenje i zagrevanje koja će biti u okviru tačke VI-10 Takođe, velika je lista novih i dodatnih pitanja, ali zbog obima materijala koji se nalaze u redovnom delu sednice, pitanje je za koliko od ovih pitanja će biti doneta odluka

Sednici je prethodila Radna grupa (Harmonized System Committee Presessional Working Party), koja je potvrdila konačni tekst odluka sa 63 sednice HS komiteta, koje su važne za unapređenje rada carine i poslovne zajednice, koje će biti uključene u Kompendijum klasifikacionih mišljenja SCO. Odluke se odnose na: šest različitih vitamina i proizvoda na bazi vitamina (različiti tarifni podbrojevi iz Glava 21, 23 ili 29), dva preparata za ishranu životinja (3003 20), rastvor za pranje dijalizatora (3822 00), troslojnih ploča (3921 90), mobilne kontejnere za odlaganje gradskog otpada od plastike (3924 90) i galvanizovanog čelika (7323 99), TFT PD Array panela (9022 90) i klizača i vođica za fioke (9403 90), kao i dopune HS komentara u tarifnom broju 7204 u vezi sa otpacima i ostacima Zvanični tekst svih odluka donetih na 63. HS komitetu objavljen je na sajtu SCO u junu 2019. godine i biće uskoro objavljen u "Službenom glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 19.09.2019.