Zastava Bosne i Hercegovine

PORODIČNI ZAKON: Medijacija kao način vansudske podele zajedničke imovine supružnika prilikom razvoda – manje stresa i ušteda novca


Zajednička imovina bračnih drugova uređena je Porodičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) kao imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja bračne ili vanbračne zajednice.

Naš zakon, takođe omogućava slobodu da supružnici svojom voljom, bračnim sporazumom (ugovorom) regulišu režim zajedničke imovine.

Rešavanje sporova medijacijom, nije u velikoj meri zastupljeno u Srbiji, pre svega zbog neinformisanosti građana, da mogu i na taj način rešiti spor i izbeći sudnicu, a samim tim i velike troškove.

Kako se u Srbiji u poslednje vreme povećava broj razvoda, važno je da znate, da posrednik može takođe imati i važnu ulugu prilikom podele imovine.

"Medijator može posredovati prilikom postizanja i zaključivanja sporazumne deobe imovine, koja postaje obavezujuća za strane u sporazumu tako što supružnici zaključe sporazum o deobi zajedničke imovine u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. A kada su solemnizovani od strane javnog beležnika, dobijaju karakter javne isprave", objašnjavaju u Regionalnoj kancelariji posrednika.

Posrednik, odnosno medijator, upisan u registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije, prilikom posredovanja u sporu je treća neutralna strana.

Prednost posredovanja u odnosu na formalni sudski postupak, je ta što postupak traje kraće i stranke ugalavnom u jedan ili dva sastanka reše svoj problem, manje je stresan za učesnike postupka, ima efikasniji učinak u budućoj komunikaciji bivših bračnih partnera, i što je bitno, jeftiniji je od sudskog spora.

Takođe je, svaki postignuti sporazum koji se odnosi na: bračni ugovor između supružnika,ugovor supružnika o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom, ugovor o imovinskim odnosima između vanbračnih partnera,sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera,ugovor o imovinskim odnosima između članova porodične zajednice, imaće pravno obavezujuće dejstvo za strane potpisnice sporazuma kada je u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Upravo Fakultet političkih nauka Beograd, sprovodi obuku za medijatore posrednike koja će biti organizovana od 13. do 17. septembra 2021. godine, u trajanju od 5 dana po 5 školskih časova.

"Što znači, ako imate visoku stručnu spremu možete postati licencirani posrednik, odnosno medijator, upisan u registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije, jer završena obuka je jedan od uslova za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu osnovne obuke posrednika", ističu.

Obuka je dvostruko akreditovana, tako da polaznici obuka koji rade u socijalnoj zaštiti dobijaju odgovarajući broj bodova za licenciranje, jer su programi istovremeno akreditovani u sistemu socijalne zaštite Zainteresovana lica za ovu obuku mogu dobiti sve informacije preko e-mail adrese: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

Izvor: B92, 16.08.2021.
Naslov: Redakcija