Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: Banke imaju obavezu da informišu svoje korisnike o promeni cene svojih proizvoda pisanim putem najmanje dva meseca ranije – sam postupak raskida ugovora ukoliko klijent nije zadovoljan je besplatan i veoma jednostavan, ali nije lako otići u drugu banku ako sa prethodnom nisu regulisani svi poslovi


Građani ili pravna lica uglavnom raskidaju ugovore sa bankom kada saznaju za bolje uslove koje im nudi neka druga banka. Usklađivanje i razne promene u poslovanju su svakodnevne u radu banaka, pa se tako dešava i da neke novine u datom trenutku ne odgovaraju pojedinim klijentima.

Prelazak iz jedne u drugu banku ne bi trebalo da bude komplikovan i da iziskuje mnogo vremena, a kakva je procedura za Biznis.rs objašnjavaju iz Udruženja banaka Srbije.

„Ukoliko klijent želi da promeni banku, neophodno je da pre no što to učini lično proveri kakve su njegove ugovorne obaveze prema prethodnoj banci po osnovu kreditnih proizvoda koje koristi. Ukoliko je ugovorom o kreditu predviđeno da klijent tokom korišćenja kredita ima tekući račun kod banke na kom se uplaćuju njegove mesečne zarade, to praktično znači da u slučaju raskida ugovora o vođenju računa kod banke, on je u obavezi da izmiri sve dospele i nedospele obaveze po kreditima koje koristi. Ako takva ugovorna obaveza ne postoji, klijent može nastaviti sa korišćenjem kredita uz uslov da uredno izmiruje svoje obaveze. Kreditne kartice su uglavnom vezane za tekući račun klijenta tako da u slučaju promene poslovne banke klijent je u obavezi da prethodno izmiri sve obaveze po kreditnim karticama, dospele i nedospele“.

Postupak raskida ugovora je besplatan i veoma jednostavan, kažu iz Udruženja banaka Srbije i dodaju da većinu obaveza na sebe preuzima banka u koju klijent prelazi, odnosno koja refinansira njegove obaveze, ako takav dogovor postoji.

„Svaka banka samostalno odlučuje o ceni svojih usluga, a na građanima da biraju onu banku koja im nudi najpovoljnije uslove. U Srbiji trenutno posluje 24 banaka i svakoj banci je u interesu da ima konkurentnu ponudu svojih usluga. Banke, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018), mogu da menjaju cene svojih proizvoda, s tim što imaju obavezu da informišu svoje korisnike pismenim putem – najmanje dva meseca ranije.

Predsednik Udruženja potrošača Efektiva Dejan Gavrilović, kaže za naš portal da je sam raskid ugovora sa bankom teorijski lak, ali da nije tek tako jednostavno otići u drugu banku ako sa prethodnom nisu regulisani svi poslovi.

„Problem je kada imamo situaciju ukoliko je klijent uzeo dozvoljeni minus ili je dužan banci, a banka mu je povećala kamatu na dozvoljeni minus, trošak održavanja računa, uvela mu je neke ‘fantomske’ naknade za korišćenje dozvoljenog minusa i on želi da pređe u drugu. Pritom, taj dozvoljeni minus treba da se refinansira ili da se klijentu odobri neki kredit, a njemu je očigledno narušena kreditna sposobnost, i šta onda sa tim“, pita se naš sagovornik.

Gavrilović dodaje da problem može da se desi i kada neko želi da promeni banku jer je ona želela više od onog što je dogovoreno u startu.

„Na primer, klijent je otvorio račun u banci, uzeo pozajmicu od 100.000 dinara, i nakon par meseci banka ga povećanjem naknada faktički primorava da je napusti, i šta onda? Treba ići od banke do banke, tražiti novu, opet gubitak vremena, ali i novca“, objašnjava predsednik Efektive.

Iz Udruženja banaka Srbije kažu da klijent nije dužan da prihvati povećanje naknada za platne usluge koje banka pruža i može raskinuti okvirni ugovor s bankom bez plaćanja naknade i drugih troškova. S druge strane, klijent je svakako u obavezi da vodi računa o tome kakve su njegove ugovorene obaveze prema banci kada je u pitanju korišćenje određenih kreditnih proizvoda i bankarskih usluga.

„Ukoliko korišćenje kreditnih proizvoda (a to je veoma često slučaj) podrazumeva da klijent ima redovna mesečna primanja koja se uplaćuju na tekući račun kod banke kod koje koristi te kreditne proizvode, zatvaranjem to jest gašenjem računa kod banke dolazi do neusaglašenosti sa ugovorenim uslovima pa je zato klijent u obavezi da vrati sve dospele i nedospele obaveze po kreditima i kreditnim karticama“, naglašavaju iz Udruženja banka Srbije i dodaju da se sve ovo može prevazići na taj način što će klijent od nove banke dobiti kredit za refinansiranje svih svojih obaveza kod prethodne banke i na taj način prevazići ovaj na prvi pogled veliki problem.

Ukoliko klijent refinansira prethodne obaveze ne postoje penali koje bi trebalo da plati prilikom raskida ugovora sa bankom. Naime, u tom slučaju dogovara sa bankom koja ga refinansira detalje pod kojima preuzima novu obavezu.

S obzirom na to da u Srbiji većina građana ima neku vrstu kredita, jedno od pitanja koje se postavlja je i to da li klijent može da nastavi da otplaćuje kredit kod banke iz koje bi otišao, a platu i ostale poslove da prebaci u drugu banku.

„Kakva je mogućnost određenih bankarskih usluga u slučaju da ne primamo platu preko iste banke, zavisi od slučaja do slučaja, zato to treba proveriti konkretno sa svojom bankom“, kažu iz Udruženja banaka Srbije

Izvor: Biznis, Miljan Paunović, 18.08.2021.
Naslov: Redakcija