Zastava Bosne i Hercegovine

U PLANU IZGRADNJA JOŠ DVA MEĐUNARODNA AERODROMA: Raspisan tender za izradu strategije i akcionog plana razvoja aerodroma, rok za prijavu 8. septembar


Aerodromi Srbije doo raspisali su tender za izradu strategije razvoja aerodroma u Srbiji za perod od 2025. do 2030. godine, koja će analizirati mogućnosti za gradnju novih aerodroma i povećanje obima usluga u postojećim vazdušnim lukama.

Podsetimo, kako je eKapija već pisala, prema Prostornom planu Srbije od 2021. do 2035. godine, Srbija ima u planu izgradnju još dva međunarodna aerodroma pored postojeća četiri, a nameru gradnje novih aerodroma, kod Dobanovaca i Novog Sada, potvrdilo je i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ključno je da će se nova strategija baviti isključivo razvojem postojećih i novih aerodroma, za razliku od važeće koja obuhvata sve vrste saobraćaja, da će obuhvatiti i analizu mogućnosti gradnje novih aerodorma u zemlji.

Kako je pojašnjeno u projektnom zadatku tendera za izradu strategije razvoja aerodroma, postojeća Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine izgubila je na važnosti i usklađenosti sa strateškim, razvojnim i pravnim aktima Srbije i Evropske Unije.

Ističe se da posebna strategija za razvoj aerodroma kao ključni planski dokument ima za cilj brži i ravnomerniji ekonomski i demografski razvoj regiona i zemlje u celini, stvaranje kvalitetnog investicionog ambijenta u oblasti vazdušnog saobraćaja, integraciju vidova prevoza, zaštitu životne sredine i podršku implementacije Jedinstvenog evropskog neba (SESAR).

Ujedno, dodaje se, to je i preduslov za korišćenje EU fondova.

Predmet javne nabavke je izrada Strategije sa Akcionim planom.

Kako je navedeno, ovim dokumentima potrebno je izvršiti analizu potencijalno novih aerodroma/usluga, zatim, mogućnosti povećanja obima usluga na postojećim aerodromima, analizu aktivnosti u uslovima pandemije i nakon nje, kao i definisanje ključnih razvojnih projekata.

Strategija, kako se navodi, između ostalog mora sadržati viziju i opšte i posebne ciljeve koji se žele postići, dok Akcioni plan treba da sadrži konkretne ključne razvojne projekte, rokove za završetak i potrebne finansije.

Dodaje se da je nakon kompletne analize stanja potrebno pripremiti SWOT analizu koja će definisati mogućnosti i pretnje razvoju aerodroma.

- Neophodno je razmotriti prostorna i druga ograničenja prilikom planiranja i unapređenja infrastrukture postojećih i novih aerodroma i konverzije vojnih u civilne ili mešovite aerodrome - stoji u tenderskoj dokumentaciji.

Tender ističe 8. septembra, a ostale detalje pogledajte ovde.

Izvor: E-kapija, B.P., 18.08.2021.
Naslov: Redakcija