Zastava Bosne i Hercegovine

NBS: Niska i stabilna inflacija do kraja 2021.


Narodna banka Srbije očekuje da će inflacija ostati niska i stabilna i u narednom periodu, a prema avgustovskoj centralnoj projekciji NBS, potrošačke cene će nastaviti da se kreću u donjoj polovini ciljanog raspona, bliže donjoj granici cilja do kraja 2021. godine.   

Takvom kretanju inflacije doprineće relativno niska agregatna tražnja, inflacija u međunarodnom okruženju i svetske cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, dok će efekti niže svetske cene nafte postepeno iščeznuti, navodi se u avgustovskom Izveštaju NBS o inflaciji.

Nakon toga, s daljim rastom ekonomske aktivnosti i tražnje, inflacija će početi postepeno da se kreće ka centralnoj vrednosti cilja od 3,0 posto, ali će ostati ispod nje i u 2022. procenjuje centralna banka.

U odnosu na majsku prognozu, nova projekcija inflacije je na nešto višem nivou u kratkom roku, pre svega u trećem tromesečju, zbog viših cena voća, povrća i svetske cene nafte prethodnih meseci od pretpostavljenih.

U srednjem roku, projekcija inflacije je na nižem nivou, jer će prema oceni NBS dezinflatorniji uticaj agregatne tražnje i uvozne inflacije nadjačati inflatorni uticaj cene nafte na svetskom tržištu.

Iz centralne banke podsećaju da su se, u skladu s globalnim trendom usporavanja inflacije tokom početne faze pandemije, kretale i potrošačke cene u Srbiji.

Nakon što je u aprilu i maju bila ispod donje granice cilja, međugodišnja inflacija se vratila u granice cilja i u julu je iznosila dva procenta, na šta su u najvećoj meri su uticali iščezavanje baznog efekta iz prošle godine kod cena hrane i sve manji negativni doprinosi cena naftnih derivate.

Pozitivan i nešto veći doprinos nego u prethodnom tromesečju beležile su cene voća, dok je doprinos ostalih kategorija hrane, kao i neprehrambenih proizvoda, bio stabilan, što ukazuje na punu snabdevenost tržišta i u otžanim uslovima pandemije, konstatuje NBS.

Izvor: Blic, 19.08.2020.
Naslov: Redakcija