Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA: Odluke na snazi od 18. jula 2020. godine


Imate potrošački ili gotovinski kredit? Uzeli ste ga pre 18. marta i manja rata bi vam bila više nego dobro rešenje za porodični budžet u trenutnim okolnostima. Odluka o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020) i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 98/2020), koje bi ratu od stotinak evra mogla da umanji za 20, stupile su na snagu 18. jula 2020. godine.

NBS je 10. jula donela olakšice za sve kredite, osim za stambene i dozvoljeni minus. Ova odluka na snagu je stupila u subotu 18. jula, što znači da bi sa bankarima o novim mogućnostima mogli da pregovarate već od ponedeljka. Odluka nije obavezujuća za banke, što znači da će bankari o odobrenju procenjivati u razgovoru sa vama, ali i u zavisnosti od toga koliko ste rizičan klijent.

Šta novi propisi zapravo donose? Reč je o mogućnosti produžetka otplate kredita za dve godine, što automatski znači mogućnost da zajam otplaćujete 24 meseca duže, ali i da vam mesečna rata bude značajno manja nego do sada.

Praktično, oni koji su uzeli kredit na dve godine moći će da ga otplaćuju četiri, a ako ste se zadužili na 3 godine, sada ćete dug moći da "rastegnete" na 5 godina. Istovremeno, mesečna rata od 85 evra (za gotovinski kredit od 5.000 evra, sa rokom otplate od 7 godina i kamatom od 10 odsto) sada bi bila za 15 evra manja.

U NBS su potvrdili da odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, ali da sa "sa aspekta njihove regulative, ne postoje prepreke da banke i pre stupanja na snagu novih propisa ponude klijentima olakšice. I sve to, kako kažu, u skladu sa kreditnom politikom, katalogom proizvoda i sopstvenom procenom rizičnosti svakog klijenta.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 16.07.2020.
Naslov: Redakcija