Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Kamata koja nije plaćana tokom moratorijuma podeliće se na preostale rate. Međutim, dužnici ukazuju da pojedine banke nezakonito obračunavaju "kamatu na kamatu", čime im se dodatno uvećava ukupni dug


Udruženje CHF Srbija, koja okuplja građane zadužene u švajcarskim francima, tvrdi da neke banke nezakonito obračunavaju kamatu koja nije plaćana tokom pauze u otplati kredita.

Kamata koja nije plaćana tokom moratorijuma podeliće se na preostale rate kojih će sada biti za tri više, kao što je i najavljeno. Međutim, dužnici ukazuju da pojedine banke nezakonito obračunavaju "kamatu na kamatu", čime im se dodatno uvećava ukupni dug.

"Pripis ugovorene kamate glavnici je nezakonit. Trebalo je ugovorenu kamatu rasporediti na preostale rate, a ne uvećavati glavnicu za iznos te kamate. Pa potom ponovo, na tako uvećanu glavnicu, obračunati ugovorenu kamatnu stopu", navode u Udruženju CHF Srbija.

Osim ovakvog načina obračuna kamate, pojedini dužnici žale se i na zaračunat "trošak puštanja kredita" posle moratorijuma, koji je sabran sa kamatom i potom razdeljen na preostale rate.

Ovakva vrsta troška na ime "puštanja kredita" obračunava se prilikom odobravanja kredita i obično se naplaćuje procentualno od iznosa celog zajma.

Koliko će koji dužnik tačno da plati na ime kamate zbog korišćenja moratorijuma zavisi od nekoliko stvari.

Najvažnija je iznos samog kredita. Potom, kamatna stopa pod kojom se uzajmio, pa rok otplate koji je ugovorio. Zavisi i od toga koliko je rata dužnik otplatio pre nego što je ušao u moratorijum.

Najskuplje su prošli dužnici koji otplaćuju velike kredite, na dugi rok, a pre moratorijuma su otplatili tek nekoliko rata.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 14.07.2020.
Naslov: Redakcija