Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O AKCIZAMA: Predviđen novi način obračuna akciza za alkoholna pića


Rakijama se sprema veći namet. Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama. Umesto dosadašnjih 136 dinara po litru, žestoka alkoholna pića, sa 40 odsto alkohola, ubuduće će budžetu dotirati 185 dinara. Umesto u tri grupe, "žestina" će se ubuduće rangirati po udelu alkohola. U praksi, domaća čašica biće skuplja, ali će viski, džin i druga jaka uvozna pića imati manji namet. Proizvođači upozoravaju da bi nova politika pojedine kolege mogla da vrati u "sivu" zonu.

Prema važećem Zakonu o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020 i 11/2021 - usklađeni din. izn.), akciza se plaća prema litru žestokog pića. Namet za voćne rakije iznosi 136,6 dinara. Od rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina državi se daje 348 dinara, a od ostalih jakih alkoholnih pića - 223,6 dinara. Novi zakonski predlog, po ugledu na evropsku praksu, namet računa u iznosu od 46.250 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20 stepeni celzijusa. Nadležni tvrde da za pića sa 40 odsto alkohola dođe 185 dinar po litru.

- S obzirom na to da se sada akciza plaća po litri, nov način obračuna znači da će namet ubuduće biti upola manji onima sa 25 odsto alkohola od onih sa 45 odsto - objašnjava Ivan Urošević, predsednik Grupacije proizvođača jakih alkoholnih pića Privredne komore Srbije. - Većina domaćih rakija ima između 40 i 45 odsto alkohola. Njima će akciza biti veća za 50 do 55 dinara. Ono što je veći problem je da ona skače za domaće proizvođače, a smanjuje se za viski i žestoka alkoholna pića nižih kategorija. Poslednjih godina smo mnogo radili na uvođenju proizvođača u legalne tokove. Postigli smo lep trend registracije novih destilerija. Korona je uticala na ugostitelje, a tako i na proizvođače rakija. Bojimo se da će se ponovo povećati nelegalno tržište.

Proizvođači ističu da se poslednjih godina znalo da će regulativa ići u ovom smeru. Trenutak, međutim, teško da je mogao biti gori.

- Ovo je očekivano još od 2016. godina - ističe Urošević. - Možda je veći problem što niko nije razmišljao o rakiji, a mi smo zemlja rakije. Zbog lošeg poslovanja ugostitelja tokom pandemije, nije mogao biti gori trenutak za uvođenje.

Proizvođači rakije ugovorili su sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija.

- Teško je reći šta je pravo rešenje sada, ali verujemo da se moglo ići sa određenim stimulacijama - smatra Ivan Urošević. - Znamo da ne može dvojna akciza, ali možda može stimulacije za izvoz ili nešto slično.

Akcize na ostale artikle se ne menjaju. Ostaju iste i u slučaju niskoalkoholnih pića i to 23,14 dinara po litru. Isto važi i za piva. Od svakog litra državi će ići, kao i dosad, 26,44 dinara. Na alkoholna pića, koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 15.05.2021.
Naslov: Redakcija