Zastava Bosne i Hercegovine

PREPORUKE ZA BORAVAK U ZATVORENIM PROSTORIMA


1. U zatvorenom prostoru u kome se nalazi više osoba, boravite što je kraće moguće, najduže do dva sata.

2. Broj osoba u zatvorenim pro- storima treba ograničiti tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje dva metra od drugih osoba u svim pravcima, sa istaknutim jasnim obave- štenjem o održavanju udaljenosti od drugih od najmanje dva metra.

3. Na ulasku u zatvoreni prostor postaviti dezobarijeru (sunđer ili krpa natopljeni dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača).

4. U zatvorenim prostorima mora biti dostupan dispenzer, poželjno beskon- taktni, sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obaveštenje o obavezi dezinfekcije ruku.

5. Preporučuje se nošenje maski ukoliko boravite u zatvorenom prostoru sa više osoba, i to tako da maska pokriva nos, usta i bradu.

6. Zatvoreni prostor neophodno je redovno provetravati, omogućiti prirodno provetravanje prostorija sa kontinuiranim protokom vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

7.  Ako se zatvoreni prostor koristi za održavanje sastanaka, posle sastanka obezbediti dovoljno dugu pauzu tokom koje se prostor može očistiti i denzifikovati sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača ili sredstvom na bazi 70% alkohola, a potom i provetriti najmanje pola sata nakon čišćenja. Površine koje se često dodiruju rukama prebrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola (radne stolove, tastature kompjutera, kompjuterski miš, telefon).

8. Vodu i sokove tokom sastanka služiti u originalnoj ambalaži. Izbegavati služenje hrane.

9. Pre napuštanja zatvorenog prostora treba dezinfikovati ruke, ukloniti i odložiti masku u kantu za smeće i ponovo dezinfikovati ruke.

Napomena: Preporuke su podložne izmenama u zavisnosti od promene epidemiološke situacije.

Izvor: Vebsajt Batut, 13.05.2020.