Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11), u članu 5. stav 1. posle reči: "Dan duhovnosti,", dodaju se reči: "Dan Ćirila i Metodija - Dan Slovenske pismenosti i kulture, ˮ.

U stavu 2. posle reči: "22. aprila," dodaju se reči: "Dan Ćirila i Metodija - Dan Slovenske pismenosti i kulture 24. maja, ˮ.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Polazeći od potrebe za očuvanjem kulturnog i istorijskog nasleđa, predlaže se uvođenje novog praznika: Dana Ćirila i Metodija - Dana Slovenske pismenosti i kulture, kao dana velikih prosvetitelja Ćirila i Metodija, braće iz Soluna, tvoraca prvog slovenskog pisma.

Stvaranje slovenskog pisma predstavlja jedan od najznačajnijih civilizacijskih događaja kod svih slovenskih naroda, pa i kod Srba. Tek na tom temelju mogao je započeti potpuniji razvoj slovenskog književnog jezika i slovenske književnosti, razvoj svesti o slovenskoj posebnosti, kao i sagledavanje potrebe za uspostavljanjem posebnih slovenskih država.

Ćirilo i Metodije neizmerno su zadužili slovenske narode, stvorivši im pismo i književni jezik. Posebno značajnim radom Solunske braće smatra se stvaranje slovenskog književnog jezika - staroslovenskog. Na temelju staroslovenskog jezika nastala je srpska redakcija, srpskoslovenski jezik, kojim su pisali srpski književnici tokom srednjeg veka. Nesumnjiv je uticaj staroslovenske na srpsku pisanu književnost srednjeg veka, naročito na njenim počecima.

Zbog zasluga koje Ćirilo i Metodije imaju za Slovene, pa samim tim i za Srbe, predlaže se uvođenje Dana Ćirila i Metodija - Dana Slovenske pismenosti i kulture. Ovaj praznik, koji se obeležava kod više slovenskih naroda, praznovao bi se radno 24. maja (član 1. Predloga zakona).

Predlaže se i da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (član 2. Predloga zakona).

 PREGLED ODREDABA KOJE SE DOPUNjUJU

Član 5.

U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Sveti Sava - Dan duhovnosti, DAN ĆIRILA I METODIJA - DAN SLOVENSKE PISMENOSTI I KULTURE, Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu - 22. aprila, DAN ĆIRILA I METODIJA - DAN SLOVENSKE PISMENOSTI I KULTURE 24. MAJA, Vidovdan 28. juna, Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - 21. oktobra.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.05.2019.