Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Korišćenje sistema e-faktura biće besplatno


Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju uređuje se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi e-faktura u transakcijama javnog i privatnog sektora, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savičić.

U obraćanju na Javnom slušanju povodom Predloga tog zakona, Savičić je istakla da je taj zakon bitan u pogledu digitalizacije, pored Zakona o digitalnoj imovini i Zakona o fiskalizaciji, zbog čega je Ministarstvo formiralo novi sektor koji će se baviti samo digitalnim stvarima.

Taj sektor će pratiti sprovođenje tih zakona i pomoći da u praksi sve bude operativnije.

Naglasila je i da će korišćenje e-faktura biti besplatno, te da je država odlučila da svoje resurse stavi na usluzi privredi.

Savičić je istakla da se Predlog zakona nadovezuje na Zakon o fiskalizaciji i dodala da je njegovo uvođenje bitno zbog vidljivosti širokog kruga transakcija i unapređenja pravnog okvira.

Objasnila je da će uvođene elektronskih faktura biti fazno i za privatni i za javni sektor.

Navela je da će od 1. januara 2022. godine javni sektor biti u obavezi da prima, čuva i izda elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora, kao i obaveza privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

Zatim, od 1. jula 2022. godine privatni sektor biće u obavezi da prima i čuva elektronsku fakturu izdatu od javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od privatnog sektora.

Na kraju, od 1. januara 2023. godine obaveza izdavanja i čuvanja e-fakture biće za sve transakcije između privatnog sektora.

"Imamo neki period koji će omogućiti svim ovim učesnicima da polako ulaze u sistem, da pratimo razvoj sistema, i da pokušamo da ga učinimo efikasnijim i boljim", rekla je Savičić.

Cilj uvođenja e-faktura, dodala je ona, jeste da privreda bude operativnija, da poslovanje bude lakše, da ima što manje troškova, da se implementiraju tekovine evropskih direktiva, da se prate trendovi iz okruženja, da se unapredi transparentnost i pravna sigurnost.

"Ono što smatramo vrlo bitnim, to je smanjenje troškova u celom tom procesu, jer polako ćemo izbaciti sve ono što se odnosi na papir. To su ogromni troškovi za privredu, usporen je sistem, imamo gubitka u vremenu, efikasnosti", rekla je Savičić.

Dodala je da su u pripremi Nacrta tog zakona pored Ministarstva finansija učestvovali i Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Poreska uprava, Privredna komora Srbije.

Podsetila je i da je o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju održana javna rasprava u februaru ove godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija