Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2021. GODINU: Osnovni cilj rebalansa budžeta je sprovođenje mera za podršku privredi i stanovništvu u iznosu od 249 milijardi dinara


Sredstva koja su neophodna za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu dugova iznose 890,8 milijardi dinara, piše u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2021. godinu, koji je utvrdila Vlada Republike Srbije. Osnovni cilj rebalansa budžeta je sprovođenje mera za podršku privredi i stanovništvu u iznosu od 249 milijardi dinara.

Rebalansom budžeta za 2021. godinu predviđeni su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 1,356 milijardi dinara, što je za 19,9 milijardi dinara, odnosno 1,2 odsto više u odnosu na iznos koji je prethodno predviđen.

Vlada Republike Srbije je usvojila i odluke o finansiranju PIO fonda, fonda za socijalno osiguranje vojnih lica, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje.

U predlogu izmena zakona o budžetu se navodi da će deo neophodnih sredstva u iznosu od 153 milijarde dinara obezbediti iz zajmova od komercijalnih domaćih, međunarodnih i multilateralnih finansijskih institucija, kao i od stranih vlada.

Vlada Republike Srbije predlaže da se emituju i državne hartije od vrednosti u iznosu od 330 milijardi dinara, čime će takođe biti obezbeđen deo sredstava za finansiranje.

Predlaže se i korišćenje sredstava dobijenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 416,15 milijardi dinara.

Navodi se da primanja od prodaje domaće finansijske imovine, iznose najviše 7,9 milijardi dinara koja takođe mogu da se iskoriste za iste namene.

Vlada podseća i da je moguća promena strukture u okviru izvora tog finansiranja, uz uslov da ukupni iznos sredstava za tu namenu ne pređe 899,15 milijardi dinara.

U slučaju da se planovi za obezbeđivanje sredstava ostvare u potpunosti, Vlada Republike Srbije imaće na raspolaganju iznos od 16,25 milijardi dinara i taj novac moći će da se koristi za otplatu obaveza u narednoj godini.

Ukupne finansijske garancije koje država tokom 2021. godine može da izda, kako se navodi, biće do iznosa od 133,584 milijarde dinara (1,123 milijardi evra).

Vlada Republike Srbije navodi da za privlačenje investicija, komercijalne poslove u radu i ulaganja od posebnog značaja tokom 2021. godine izdvojiti više od 15 milijardi dinara, dok se za podršku ruralnom razvoju predviđa 6,24 milijardi dinara.

Stanje javnog duga Republike Srbije 31. januar 2021. godine, iznosilo je 3,192 biliona dinara, odnosno 27,149 milijardi evra.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 17.04.2021.
Naslov: Redakcija