Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Porez se naplaćuje i za ruinirane kuće koje se ne koriste


Čak i u slučaju da ste vlasnik kuće koja se nalazi na klizištu, zbog kog je toliko oštećena da se ni ne koristi, to vas neće osloboditi plaćanja poreza na imovinu. U novom Biltenu sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima o primeni finansijskih propisa za mart, koji je objavilo Ministarstvo finansija, navodi se da poreska obaveza prestaje jedino u slučaju da se kuća sruši.

"Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se samo kad za to postoji zakonski osnov. Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020) nije propisano poresko oslobađanje za objekte koji su ruinirani ili se nalaze na klizištu, pa su zbog pokretanja klizišta oštećeni", piše u objašnjenju.

Vrednost nepokretnosti, odnosno visinu poreske osnovice, određuje organ jedinice lokalne samouprave. Vrednost nepokretnosti se, osim za zemljište, može umanjiti za amortizaciju do jedan odsto godišnje, ali samo linearno, odnosno jednako za sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji iste lokalne samouprave.

Porez na imovinu se ne plaća ukoliko vam poreska osnovica za nepokretnosti koje imate u jednoj lokalnoj samoupravi ne prelazi vrednost od 400.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 16.04.2021.
Naslov: Redakcija