Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA: Advokatska komora povećala najnižu tarifu u parničnim postupcima na 9.000 dinara


Predsednik Advokatske komore Srbije (AKS) Viktor Gostiljac izjavio je da će najniža cena advokatskih usluga u parničnim postupcima iznositi 9.000 dinara umesto dosadašnjih 6.000.

Gostiljac je ukazao da je Upravni odbor AKS usvojio Odluku o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021), u parničnim postupcima.

"Dosadašnja najniža cena advokatskih usluga u parničnim postupcima iznosila je 6.000 dinara za podnesak i 7.500 dinara za zastupanje na ročištu od strane advokata i primenjivala se na sporove s vrednošću manjom od 450.000 dinara", rekao je on.

Prema rečima Gostiljca, izmenama advokatske tarife donja granica vrednosti spora na koji se primenjuje najniža cena se podiže na 750.000 dinara, a u svim parnicama do tog iznosa cena advokatskih usluga će nadalje biti 9.000 dinara za podnesak i 10.500 dinara za zastupanje na ročištu.

Tarifa za druge vrste postupaka osim parničnog nije menjana.

Očekuje se da izmene advokatske tarife stupe na snagu 22. aprila 2021. godine.

Advokat Luka Jovanović rekao je da je izmenama tarife advokatska komora izašla u susret nedavno podnetoj inicijativi 528 advokata iz cele Srbije.

"Početkom marta ove godine podneli smo inicijativu da se najniža cena podneska i zastupanja u parničnom postupku podigne na dinarsku protivvrednost od 100 evra čime bi se cene advokatskih usluga izjednačile sa cenama u zemljama regiona", rekao je Jovanović.

On ističe da će povećanje advokatske tarife u parničnom postupku uticati pre svega na banke koje su poslednjih godina izložene masovnim tužbama korisnika kredita u kojima su predmet tužbe relativno mali iznosi, pa troškovi advokata koje sud dosuđuje uz glavni zahtev predstavljaju nekada i veći iznos od samog tužbenog zahteva.

"U domaćim sudovima se takođe vodi i veliki broj sporova u kojima građani tuže državu i druge korisnike budžeta u sporovima koji proizilaze iz sistemskih problema u javnom sektoru (cene vrtića, vojni penzioneri, naknade nacionalne službe za zapošljavanje). Država svake godine za ovakve sporove u budžetu izdvaja značajne sume novca, te povećani advokatski troškovi mogu uticati na pasivan odnos države i naterati je da sistemski rešava probleme koji prouzrokuju veliki broj sporova", rekao je Jovanović.

Izvor: Vebsajt Danas, 12.04.2021.
Naslov: Redakcija