Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Društvo sudija dostavilo nadležnima predlog proceduralnih koraka za promenu Ustava


Uoči sednice skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj se raspravljalo o Predlogu za promenu Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, Društvo sudija Srbije poslalo je predsedniku Narodne skupštine, kao i predsedniku i članovima Odbora predlog proceduralnih koraka za promenu Ustava, iako smatra da za to nije povoljan trenutak.

Osim što smatra da nije povoljan trenutak za promenu Ustava, Društvo sudija ističe da nijedan rok ne treba da ima prioritet nad sadržinom i "demokratskim i inkluzivnim procesom" njegovih promena.

Ukoliko Narodna skupština ipak odluči da pristupi promeni Ustava, Društvo sudija joj je dostavilo proceduralne predloge kao svoj doprinos legitimnosti tog važnog procesa.

Suština predloga je da Odbor formira radnu grupu koja bi izradila predlog za promenu Ustava, jer bi pukim usvajanjem predloga Vlade, kao izvršne vlasti, bila narušena podela vlasti, jer Ustav može da menja samo Narodna skupština, koja raspolaže zakonodavnom vlašću.

Radna grupa bi prema ovom predlogu bila sastavljena od najeminentnijih profesora ustavnog prava i predstavnika najviših pravosudnih institucija: Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Društvo sudija ističe da je učešće profesora u toj radnoj grupi od krucijalnog značaja, te smatra da bi zadatak radne grupe bio da sačini nacrt akta o promeni Ustava u cilju depolitizacije pravosuđa, nakon koje bi usledili široka javna rasprava i novo mišljenje Venecijanske komisije, pa tek onda usvajanje u Narodnoj skupštini.

Radnoj grupi trebalo bi poveriti i izradu Ustavnog zakona, smatra Društvo sudija, koje ima puno kritika na amandmane Ministarstva pravde, koji treba da budu polazna osnova za izradu konačnog teksta ustavnih promena u okviru parlamenta.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.04.2021.
Naslov: Redakcija