Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Neujednačena primena Preporuka Ministarstva pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, od strane pojedinih viših i osnovnih sudova


Advokatska komora Srbije, dana 18.03.2020., polazeći od Odluke o proglašenju vanrednog stanja od 15.03.2020. zbog pandemije virusa COVID-19 i Preporuka Ministarstva pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. broj 112-01-557/2020-05 od 17.03.2020., daje

SAOPŠTENJE

Advokatska komora Srbije konstatuje da je u novonastaloj situaciji došlo do neujednačene primene Preporuka Ministarstva pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. broj 112-01- 557/2020-05 od 17.03.2020., od strane pojedinih Viših i Osnovnih sudova u Republici Srbiji. Ovakav nedostatak koordinacije u okviru pravosudnih institucija ocenjujemo kao neprihvatljivo i neodgovorno ponašanje koje može imati dalekosežne posledice po život i zdravlje advokata, u trenutku kada je efikasno sprovođenje ovih mera od krucijalne važnosti.

Do podataka o neujednačenoj primeni Preporuka Ministarstva pravde, Advokatska komora Srbije je došla u neposrednom kontaktu sa sudovima i javnim tužilaštvima u Republici Srbiji i dostavljenih odluka/uputstva o radu svakog pojedinog suda u periodu važenja vanrednog stanja.

Ministarstvo pravde je u okviru svojih zakonskih nadležnosti blagovremeno donelo Preporuke i dostavilo svim sudovima i Republičkom javnom tužilaštvu, međutim Visoki savet sudstva nije doneo obavezno uputstvo na osnovu Preporuka koje bi obezbedilo jednako postupanje svih sudova i javnih tužilaštava na teritoriji Republike Srbije.

U cilju obezbeđivanja jasnih smernica za postupanje advokata, Advokatska komora Srbije je danas uputila dopis Visokom savetu sudstva da svojim Obavezujućim uputstvom otkloni različita tumačenja Preporuka Ministarstva pravde, uredi način rada sudova i omogući advokatima jednaku zaštitu života i zdravlja kakvu imaju nosioci pravosudnih funkcija i zaposleni u pravosuđu. Ovim dopisom je zatraženo je da se utvrdi prekid rokova u onim predmetima koji nisu označeni kao hitni i u kojima se postupka u toku trajanja vanrednog stanja, koji predlog smo

poslali i onim državnim organima koji odlučuju u upravnom postupku i u kojima stranke mogu da trpe posledice propuštanja prekluzivnih rokova.

Takođe, Advokatska komora Srbije je zatražila od svih sudova i javnih tužilaštava objavljivanje rasporeda suđenja u predmetima u kojima je predviđen rad u toku trajanja vanrednog stanja, na dnevnom nivou kako bi se izbegao dolazak advokata do zgrade suda i nepotrebno izlaganje riziku širenja zaraze.

Kao rezultat ovih aktivnosti Advokatske komore Srbije, Visoki savet sudstva je preduzeo mere za donošenje obaveznog uputstva svim sudovima u Republici Srbiji koje se očekuje u toku današnjeg dana.

Nakon prijema odluke Visokog saveta sudstva, Upravni odbor Advokatske komore Srbije će odmah, a najkasnije u četvrtak 19.03.2020. doneti Uputstvo za advokate o načinu i obimu njihovog rada za vreme trajanja vanrednog stanja kojeg će se pridržavati i koje će biti osnov za kasniju eventualnu zaštitu povređenih prava advokata i njihovih klijenata u pojedinim postupcima.

Do tada, Advokatska komore Srbije upućuje advokate da se pridržavaju Preporuka Ministarstva pravde, da zahteve za odlaganje suđenja upućuju na zvanične elektronske adrese sudova, a podneske u pojedinim predmetima redovnom poštom i bez nepotrebnog odlaska u sud.

Izvor: Vebsajt Advokatska komore Srbije, 18.03.2020.
Naslov: Redakcija