Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČAVANJU KRETANJA TRAŽILACA AZILA I IREGULARNIH MIGRANATA SMEŠTENIH U CENTRIMA ZA AZIL I PRIHVATNIM CENTRIMA U REPUBLICI SRBIJI: Privremeno ograničeno kretanje azilanata i migranata. Nad centrima se uspostavlja pojačan nadzor i obezbeđenje. Napuštanje ovih objekata biće moguće izuzetno i u opravdanim slučajevima kao što je odlazak kod lekara uz posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije


Tražiocima azila i iregularnim migrantima koji su smešteni u centre za azil i prihvatne centre privremeno se ograničava kretanja, navodi se u Odluci o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020 - dalje: Odluka).

Prema Odluci, koja je doneta radi zaštite od širenja zaraznih bolesti odnosno sprečavanja nekontrolisanog kretanja lica koja mogu biti nosioci virusa, nad centrima se uspostavlja pojačan nadzor i obezbeđenje.

Napuštanje ovih objekata biće moguće izuzetno i u opravdanim slučajevima kao što je odlazak kod lekara uz posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Takva posebna dozvola biće vremenski ograničena u skladu sa razlogom zbog kojih se izdaje, navodi se u Odluci.

Odluka Vlade Republike Srbije da ograniči kretanje tražiocima azila i iregularnim migrantima je dobra jer daje mogućnost da na drugačiji način postupimo i prema onima koji sada nisu ali će biti sabrani i upućeni u neki od centara, rekao je komesar za izbeglice Vladimir Cucić.

"Dobro je da je odluka doneta i da ima ozbiljnu snagu direktive i da nam daje mogućnost da na drugačiji način postupimo i prema onima koji u ovom momentu nisu u centrima ali će svakako biti sabrani i upućen u neki od centara, ili sabirališta, na kojima će obaviti pre svega zdravstveni pregled i trijaža u okviru ukupnog seta mera za sprečavanje širenja virusa", rekao je Cucić.

Sasvim je logično da se mera za sprečavanje širenja virusa uvede i u naš sektor, jer kako se ponaša celo društvo moraju da se ponašaju migranti, tražioce azila i sve druge kategorije koje su sada u zemlji, kaže on.

Cucić kaže da je kretanje je i do sada bilo ograničeno za ljude koji su u centrima.

"Kretanje je limitirano, pa se dozvoljava da ode recimo po pet ljudi po izričitoj potrebi u grad, od sat do tri vremena, niko dalje ne može u grad dok se tih petoro ne vrati", kaže on i dodaje da su to već sada mnogo rigoroznije nego što su mere koje se tiču domaćeg stanovništva.

Centri se od 25. februara ponašaju u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, Ministarstva zdravlja i Batuta kada su uvedene rigoroznije mere dezinfekcije, čišćenja, dežurstava, odnosno ulaza i izlaza.

"Stanovnici centara pridržavaju se obaveza u vezi sa održavanjem higijene u objektima, zajedničkom prostoru, toaletima, i posebne obaveze vezane za kontrolu", kaže on i dodaje da su na vratima pored ljudi iz komesarijata i policije i migranti koji kontrolišu dolazak i odlazak svojih sunarodnika.

U 17 centara u Srbiji boravi 6.000 migranata i Cucić kaže da niko ni izbliza nije pod sumnjom na koronavirus.

"Što ne znači da već sutra možda neće biti, kao i bilo ko u ovoj zemlji, zbog čega su i sve mere na prevenciji više nego značajne", kaže on.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.03.2020.
Naslov: Redakcija