Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREPORUKE ZA ORGANIZOVANJE RADA U UPRAVAMA I DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Preporuku za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama, a na osnovu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020), koju je usvojila Vlada Srbije, kao i na osnovu mera prevencije širenja zaraze COVID19 virusom.

Poslodavac prvenstveno treba da ima u vidu da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima i lica starija od 60 godina i da posebnu zaštitu ima roditelj deteta do 12 godina, a naročito ukoliko je samohrani roditelj ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza, precizirano je u saopštenju.

Za te radnike neophodno je omogućiti rad od kuće i to u skladu sa planom rada i rasporedom koji je poslodavac, odnosno rukovodilac, sam dužan da utvrdi za svakog zaposlenog. Preporuka je da se plan i raspored rada priprema na nedeljnom nivou i prilagođava odlukama Vlade Srbije, kao situaciji vezanoj za širenje zaraze COVID19 virusom.

Zaposleni je dužan da u toku radnog vremena za vreme obavljanja poslova van službenih prostorija poslodavca - od kuće, pretpostavljenom rukovodiocu bude dostupan putem telefonske, elektronske i neposredne komunikacije, kao i da dostavi završen posao radi informisanja ili na saglasnost svom poslodavcu.

Zaposleni za vreme trajanja vanrednog stanja, pravo na platu ostvaruju ukoliko rade u punom radnom vremenu i obavljaju poslove radnog mesta na kojima su raspoređeni. Takođe, pravo na platu ostvaruju i oni zaposleni koji rade od kuće van prostorija poslodavca, a oni ostvaruju i sva druga prava iz radnog odnosa, isto kao da su radili i poslove obavljali u prostorijama poslodavca.

Zaposlenima, koji imaju obavezu kućne izolacije, koje je utvrđena samo radi praćenja stanja (karantin), ne može se utvrditi obaveza dolazaka na rad u prostorije poslodavca.

Izvor: Vebsajt N1, 18.03.2020.
Naslov: Redakcija