Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE DRŽAVNOG VLASNIŠTVA I UPRAVLJANJU DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA: Rasprava će trajati do 4. februara 2021. godine


Ministarstvo privrede pokrenulo je javnu raspravu o Predlogu strategije državnog vlasništva i upravljanju državnim preduzećima za period 2021. do 2027. godine.

Strategija predstavlja jedinstveni akt javne politike koji reguliše oblast državnog vlasništva.

Glavni cilj njenog donošenja je efikasno, ekonomično i optimalno upravljanje privrednim društvima čiji je vlasnik Republika Srbija, koji će se realizovati kroz centralizovanje vlasničkih odgovornosti i nadležnosti, zatim razvoj doslednog okvira za vlasništvo i upravljanje primenjivog na sva državna preduzeća, kao i korporativizaciju državnih preduzeća.

Ministarstvo privrede poziva relevantne državne organe, stručnu javnost, kao i sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi i svoje primedbe, predloge i sugestije dostave na adresu javnaraspravasdv@privreda.gov.rs.

Program javne rasprave, koja traje do 4. februara, objavljen je na internet stranici Ministarstva privrede i na portalu e-uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 16.01.2021.
Naslov: Redakcija