Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, formirana Radna grupa za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha


Vlada Republike Srbije formirala je Radnu grupu za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha u Srbiji, i imenovala premijerku Anu Brnabić za predsednicu tog tela.

Zadatak Radne grupe je da prati, analizira i razmatra najvažnija pitanja u oblasti zaštite vazduha od zagađenja u Srbiji, sa posebnim osvrtom na sistemske probleme.

Takođe, zadatak ovog tela je i da daje analize stanja i predloge mera za sistemsko rešavanje uočenih problema i usklađivanje stavova nadležnih državnih organa i drugih organizacija i institucija, koje se bave pitanjem zaštite vazduha od zagađenja.

Radna grupa koordiniraće rad svih državnih i drugih nadležnih organa i institucija i predlagaće i analizirati efekte mera koje nadležna tela sprovode u cilju zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha.

Ovu radnu grupu čini 27 članova – resorni ministri Goran Trivan, Zlatibor Lončar i Aleksandar Antić, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, direktor policije Vladimir Rebić, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" prim. dr Verica Jovanović, direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd prof. dr Dušanka Matijević, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović i predstavnici drugih relevantnih institucija.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, kako bi se unapredila saradnja između država u pogledu međunarodnog ostvarivanja izdržavanja dece i drugih članova porodice, kao i zbog potrebe da se na efikasniji način postignu rezultati koji bi bili dostupni, brzi, delotvorni i ekonomični.

Primenom Konvencije obezbediće se standardizovan i moderniji sistem saradnje između država u ovoj oblasti, jedinstven centralni organ koji prima i šalje zahteve, precizni i razumni rokovi za obaveštavanje o statusu zahteva i uspostaviće se obaveza nadležnih organa da postupaju efikasno u svim postupcima koji se vode.

Na sednici je doneta Odluka o obrazovanju Republičke komisije za kapitalne investicije, koja će se baviti usvajanjem konačne liste prioritetnih i spremnih kapitalnih projekata, kao i njihovim rangiranjem na osnovu strateške relevantnosti, stepena pripremljenosti i procene izvodljivosti.

Delokrug rada Komisije biće i usklađivanje različitih izvora finansiranja u fazama pripreme i primene kapitalnih projekata, kao i izveštavanje o njihovoj realizaciji.

Vlada je donela i Odluku o utvrđivanju Terazija za prostorno kulturno-istorijsku celinu, kao i da se zgrada Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije proglasi spomenikom kulture.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.01.2020.
Naslov: Redakcija