Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O SETU ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Rasprava će trajati do 1. decembra 2020. godine


U skladu sa zaključcima Vlade Republike Srbije određeno je sprovođenje javne rasprave o:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa nacrtima zakona, kao i da daju svoje komentare.

Predloge, sugestije, inicijative i komentare učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti na elektronsku adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6.

Javna rasprava o navedenim nacrtima zakona sprovešće se u periodu do 1. decembra 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.11.2020.
Naslov: Redakcija