Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE ZA KREDIT SRBIJAGASA ZA TURSKI TOK: Državne garancije za novih 55 miliona evra kredita Srbijagasa


Vlada Republike Srbije uputila je Narodnoj skupštini Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i Sberbank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska.

Prošle sednice Vlada je Narodnoj skupštini dala Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, OTP banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, u iznosu od 70 miliona evra, a sredstva oba kredita idu kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG iz Ciriha u Švajcarskoj.

Ugovorima o kreditu predviđeno je da je njihov iznos u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom, period trajanja kredita je šest godina, uključujući period počeka od dve godine, a kamatna stopa je od 2,12 do 2,34 odsto godišnje.

Izvor: Vebsajt Danas, 16.11.2020.
Naslov: Redakcija