Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 136/2020 - dalje: Zakon), koji predstavlja pravni okvir za mere i procedure kojim će se, prema rečima nadležnih, bolje držati pod kontrolom epidemija korona virusa i sprečiti veće negativne posledice.

Za Zakon je glasalo 189 poslanika, jedan poslanik je bio protiv, jedan uzdržan, a jedan poslanik nije glasao.

Izmenama i dopunama Zakona uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera. U iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera, a sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

U izmene i dopune uvršten je i virus korona, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i uputstava koje utvrdi lekar.

Uvedene su i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor, a u kućnim uslovima i lična zaštita.

Izmenama Zakona regulisano je i da potvrda od epidemiologa bude dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata.

Izmenama Zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.

Vlada Republike Srbije će moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazovati Krizni štab.

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, ubuduće može da sprovodi i lokalna samouprava preko Komunalne milicije. Sanitarni inspektor, pored ovlašćenja koja je imao do sada, može ubuduće izraditi i prekršajni nalog dok Komunalna milicija može da naredi da se isprazni prostor u kom je došlo do kršenja zaštitnih mera i da zatvori objekat najduže do 72 sata.

Izvor: Vebsajt Kurir, 12.11.2020.
Naslov: Redakcija