Zastava Bosne i Hercegovine

POKRENUTA INICIJATIVA ZA UVOĐENJE TAKOZVANOG COVID-19 PDV-A: Pružanje usluga ishrane smanjiti sa 20 na 10 odsto


Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da je resorno ministarstvo pokrenulo inicijativu za smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu – pružanje usluga ishrane sa 20 na 10 odsto.

Matić je istakla da uvođenje takozvanog COVID-19 PDV-a po ugledu na većinu evropskih zemalja treba da značajno ublaži udarac koji je sektor turizma pretrpeo usled posledica pandemije.

Ona je istakla da je jedan od predloga i da se sa Narodnom bankom Srbije razmotri mogućnost produženja moratorijuma na kredite privrednicima ovog sektora.

Ministarka je navela i da su sa ciljem ublažavanja posledica pandemije na sektor turizma, na predlog resornog ministarstva, usvojene izmene i dopune Pravilnika o rangiranju i obnavljanju licenci organizatora putovanja, kao i Pravilnika o garancijama putovanja i visini depozita, koji su stupili na snagu 14. novembra.

Prema njenim rečima, ključne novine su uvođenje dve niže kategorije licence, sa nižim limitom pokrića garancija putovanja, a izašlo se u susret i zahtevima turističkih agencija za smanjenje depozita koji su agencije dužne da poseduje na računu poslednjeg dana u mesecu.

Ona je ukazala na to da se novim pravilnicima daje mogućnost agencijama da promene licencu na nižu kategoriju, sa znatno nižim limitom pokrića i da tako zaključe ugovor o garanciji putovanja sa osiguravačima ili da obezbede bankarsku garanciju.

Matić je podsetila na to da je usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu odobreno 150 miliona dinara za subvencije premija polisa osiguranja turističkim agencijama, budući da su većini turističkih agencija istekle obavezne polise osiguranja, čime su dovedene u situaciju da izgube licence za rad.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.11.2020.
Naslov: Redakcija