Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA BANKA SRBIJE: Pripremljen validator i generator NBS IPS QR koda


Narodna banka Srbije obaveštava sve zainteresovane privredne subjekte da je omogućila tehničku pripremu (generisanje) NBS IPS QR koda i tehničku proveru (validaciju) pripremljenog IPS QR koda putem servisa, koji se nalazi na posebnom delu internet prezentacije Narodne banke Srbije – stranica IPS QR kod.

Posetiocima sajta omogućeno je da, putem jednostavnog servisa, generišu sopstveni NBS IPS QR kod na brz i jednostavan način, u skladu s tehničkom specifikacijom i preporukama Narodne banke Srbije, kao i da provere već pripremljeni IPS QR kod u tehničkom smislu.

Generator NBS IPS QR koda obuhvata tehničku pripremu NBS IPS QR koda koji korisniku (primaocu plaćanja) omogućava da kreira ovaj kod jednostavnim popunjavanjem definisanih elemenata, koji su prikazani u formi polja za popunjavanje, ili tako što će elemente za kreiranje NBS IPS QR koda upisati u formi tekstualnog zapisa (engl. string). Generisani NBS IPS QR kod, koji je u skladu s tehničkim zahtevima utvrđenim propisom, korisnik može preuzeti, a ako postoje greške – korisniku će biti prikazan ispis svake greške koja je ustanovljena. Potrošači mogu da plate račune na kojima je odštampan NBS IPS QR kod, jednostavno u dva-tri klika na mobilnom telefonu, bez prekucavanja podataka u nalog za plaćanje.

NBS IPS QR kod generisan putem generatora Narodne banke Srbije i prikazan na računima-fakturama omogućiće primaocima plaćanja da pruže uslugu svojim klijentima (platiocima) – da automatski, skeniranjem NBS IPS QR koda, formiraju nalog za prenos s podacima koji su prethodno definisani u kodu. Platilac će, skeniranjem tog koda u aplikaciji mobilnog bankarstva koju ima instaliranu na mobilnom uređaju, u dva-tri koraka platiti željeni račun odnosno fakturu. Na taj način, primalac plaćanja smanjuje mogućnost nastanka greške platioca prilikom popunjavanja elemenata naloga za prenos i nudi mu komfor jednostavnog iniciranja platne transakcije.

Validator obuhvata tehničku proveru već pripremljenog IPS QR koda učitavanjem datoteke koja sadrži IPS QR kod u formatima koji su definisani i prikazani na stranici IPS QR kod. Nakon validacije učitanog IPS QR koda, korisniku se prikazuje podatak da li je IPS QR kod usklađen s tehničkim zahtevima utvrđenim propisom ili postoje određene greške u IPS QR kodu – u tom slučaju će korisniku biti prikazan ispis svake greške koja je ustanovljena.

Radi boljeg razumevanja grešaka koje korisnici mogu načiniti prilikom generisanja NBS IPS QR koda, odnosno koje se prikazuju nakon validacije učitanog IPS QR koda, na stranici IPS QR kod date su i preporuke za korišćenje generatora NBS IPS QR koda, kojima se pružaju bliža pojašnjenja za tehničku pripremu NBS IPS QR koda i tehničku proveru IPS QR koda.

U prethodnom periodu, Narodna banka Srbije je, u saradnji s Vladom Republike Srbije, sprovodila aktivnosti kako bi javna preduzeća i ustanove, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, gradske i opštinske uprave, odnosno odeljenja lokalne poreske administracije u Republici Srbiji, omogućili primenu NBS IPS QR kodova na svojim računima odnosno fakturama. Pregled navedenih subjekata koji su na svojim računima odnosno fakturama omogućili NBS IPS QR kodove možete pogledati ovde.

Pored subjekata navedenih u pregledu, podsećamo da sledeći privredni subjekti koji su sarađivali s Narodnom bankom Srbije na primeni NBS IPS QR kodova u tehničkom smislu već imaju NBS IPS QR kodove na svojim računima-fakturama: JP "Elektroprivreda Srbije", JKP "Infostan tehnologije", Telekom Srbija a.d., Telenor d.o.o., JKP "Informatika" Novi Sad, Vip mobile d.o.o., SBB d.o.o., Merkur osiguranje a.d.o., DDOR Novi Sad, Uniqa osiguranje a.d.o.

Na internet prezentaciji Narodne banke Srbije možete pogledati video kako jednostavno da platite račun skeniranjem NBS IPS QR koda odabirom opcije "IPS skeniraj" u aplikaciji mobilnog bankarstva koju imate instaliranu na mobilnom uređaju.

Izvor: Vebsajt NBS, 16.11.2020.
Naslov: Redakcija