Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Institucija Ombudsmana, pored već postojećeg Sektora za zaštitu prava deteta, ima i položaj posebnog tela koje štiti, promoviše i unapređuje prava deteta


Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović ocenila je da bi potencijalno osnivanje posebne institucije za zaštitu prava deteta dovelo do fragmentacije zaštite prava deteta na nacionalnom nivou i da ne bi doprinelo unapređenju prava deteta.

"Srbija već ima instituciju za zaštitu prava deteta i to u najvišem A statusu a to je Zaštitnik građana. Osnivanje nove institucije koja bi se pored Zaštitnika građana bavila zaštitom prava deteta, posebno u vreme ekonomske krize, neće unaprediti prava deteta i predstavljaće veliki finansijski izazov za državu", rekla je Stojanović.

Stojanović je na skupu “Dijalog o pravima deteta – Srbija po meri deteta”, koji je organizovalo udruženje Centar za prava deteta, podsetila da po novom Zakonu o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021), usvojenom u novembru 2021. godine, ova institucija, pored već postojećeg Sektora za zaštitu prava deteta, ima i položaj posebnog tela koje štiti, promoviše i unapređuje prava deteta.

"I Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta dao je preporuku da se u situacijama ograničenih resursa pažnja mora posvetiti tome da se raspoloživi resursi koriste na najefikasniji način za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, uključujući i dečja prava", rekla je ona.

Stojanović je izrazila bojazan da će, s obzirom na tešku ekonomsku situaciju koja je zahvatila ceo svet, u narednim godinama veliki izazov biti da se sačuva postojeći nivo zaštite prava deteta i ostvare dodatni pomaci u njihovoj zaštiti.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 12.10.2022.
Naslov: Redakcija