Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za Vrhovni kasacioni sud


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Vrhovni kasacioni sud po Oglasu objavljenom u,,Sl. glasniku RS" br. 36/21 od 9. aprila 2021. godine, koju objavljuje dana 15. oktobra 2021. godine na svojoj internet stranici u 13:30 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 15.10.2021.
Naslov: Redakcija