Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Na slobodna budžetska mesta moći će da budu primljeni i studenti koji imaju manje od 48 ESPB bodova. Oni neće plaćati školarinu, ali neće imati status budžetskih studenata


Na fakultetima će i ove školske godine biti finansiran isti broj budžetskih studenata kao i prošle. To će značiti da će na slobodna budžetska mesta moći da budu primljeni i studenti koji imaju manje od Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 - dr. zakoni) predviđenih 48 ESPB bodova. Oni neće plaćati školarinu, ali neće imati status budžetskih studenata. Ovo je preporuka Ministarstva prosvete, a rektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popović rekla je na sednici Senata da je to pomoć studentima koji zbog epidemije možda nisu uspeli da ispune uslove za budžet u narednoj školskoj godini.

Ministarstvo je uputilo i preporuku da studenti dobiju još jednu produženu godinu, ali se o toj preporuci Senat nije izjašnjavao, a odluku će donositi fakulteti pojedinačno.

Rektorka je pojasnila da Zakon predviđa da trajanje studija može da bude dva puta duže nego trajanje studijskog programa, a studenti koji rade mogu studirati i tri puta duže nego što im traju studije, a davanje još jedne godine značilo bi kršenje Zakona.

Prorektor za nastavu prof. dr Petar Bulat naveo je da je ove godine na ukupno 15.460 mesta upisano 13.258 studenata, te da je popunjeno 86 odsto mesta. Ostalo je 912 mesta na budžetu i 2.184 na samofinansiranju.

- Medicinske nauke su ove godine upisale najviše studenata u odnosu na proteklih sedam godina, na tehničko-tehnološkim naukama, takođe, raste broj studenata, na društveno-humanističkim upisano je više kandidata nego prošle godine, dok je na matematičke nauke upisano manje nego lane. Inače, zaustavljen je trend opadanja broja studenta - rekao je Bulat.

Izvor: Vebsajt Novosti, Lj. B., 15.10.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija