Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJAVLJIVANJE PRIHODA OSTVARENOG IZ INOSTRANSTVA: Poreske obaveze na priliv iz inostranstva se prijavljuju najkasnije u roku od 30 dana. Ukoliko ih je više tokom jednog meseca, mogu da se prijave zajedno


Zaradili su u inostranstvu, ali domovinu ne smeju da zaborave. Građani Srbije kojima stižu uplate iz drugih zemalja na osnovu prodatih proizvoda ili usluga, deo moraju da ustupe srpskom budžetu.

Baš kao i svi koji rade u domaćim firmama ili su sami poslodavci. Poreznici su, međutim, primetili da je primanja iz drugih država mnogo više nego poreskih prijava. Obveznike upozoravaju da sami podnesu poreske prijave pre nego što ih oni otkriju i uz dug dobiju prekršajnu ili krivičnu prijavu.

Uplate stranaca stižu najčešće našim softverašima, dizajnerima, prevodiocima ali i mladim zvezdama "jutjuba" i drugim influenserima. Vlasnici "stanova na dan" čest su primalac na "čekovima" turista, pa i predavači stranih jezika koji tako preživljavaju. Poreznici svima njima poručuju da mogu lako da ih otkriju.

- Poreska uprava na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, ustanovila je visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta fizička lica - stoji u saopštenju poreznika. - Poreska uprava poziva sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi sa učinjenim radnjama, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno to učine. Odnosno obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Na priliv iz inostranstva obveznici moraju, ukoliko su nezaposleni, da plate sve poreze i doprinose - oko 46 odsto, posle odbitka. A visina odbitka zavisi od toga da li je reč o ugovoru o delu ili autorskom honoraru. Ukoliko rade, ne plaćaju 10,3 odsto zdravstvenog doprinosa. A poreski savetnici upozoravaju da je ovom novcu lako ući u trag.

- U praksi sam se sretao zaista često sa klijentima koji imaju uplate iz inostranstva po raznim osnovama - kaže Đerđ Pap, potpredsednik UO Udruženja poreskih savetnika. - Neki plaćanje poreza izbegavaju zbog neznanja, a neki verujući da taj novac nije lako otkriti. To, međutim, nije tako. Poreznici imaju pravo na uvid u bankarske račune. Ukoliko uplate stižu od pravnih lica, onda su očigledne zaista. A vide se uplate i od građana iz inostranstva. Ukoliko dug sa kamatama premašuje pola miliona dinara, onda je reč i o krivičnoj odgovornosti.

Poreske obaveze na priliv iz inostranstva se prijavljuju najkasnije u roku od 30 dana. Ukoliko ih je više tokom jednog meseca, mogu da se prijave zajedno. Uslov je da od one prve nije prošlo više od 30 dana.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 14.10.2020.
Naslov: Redakcija