Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 14. novembar 2023. godine


Do kraja ove godine ostala je još jedna rata za plaćanje poreza na imovinu, i ona će kao što je i do sada bio slučaj doći na naplatu 45 dana od početka poslednjeg tromesečja, tačnije 14. novembra.

Porez na imovinu se već godinama, prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021 i 138/2022), plaća tromesečno.

Ove godine, mnoge lokalne samouprave po Srbiji podigle su iznose poreza na imovinu. Ono što je ostalo isto jeste da se ne prašta ni neplaćanje ni kašnjenje.

Stručnjaci preporučuju da se građanima ne isplati da prekoračuju rokove jer pored uvećanog poreza na imovinu, ukupno zaduženje može da im optereti i kamata, ali i kazna.

- Građani koji ne poštuju propisane rokove za plaćanje poreza na imovinu mogli bi biti kažnjeni sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza. Za godišnji porez na imovinu zakonodavac je propisao kvartalne rokove plaćanja što znači da se nepoštovanje propisanih rokova smatra neredovnim izmirivanjem obaveza - rekao je Đerđ Pap, stručnjak za poreze.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju poreza na imovinu, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Blic, 13.09.2023.
Naslov: Redakcija