Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA: Ako neko ima dva stambena kredita u dve različite banke u obe može da dobije umanjenje rate, ali ako su oba kredita u istoj umanjenje ide samo na onaj koji je vremenski prvi podignut


Svi oni koji su podigli kredit sa promenljivom kamatnom stopom i banka im priznaje status prvog stambenog kredita imaju pravo da im u narednih 15 meseci rata bude manja nego do sada. To znači da se najnovija mera Narodne banke Srbije odnosi kako na pozajmice u dinarima, tako i na one u evrima.

Svima njima već od oktobra banke su u obavezi da zaračunavaju niže kamatne stope sve do kraja decembra 2024. godine.

Veliku nedoumicu među gotovo 160.000 korisnika stambenih kredita predstavlja šta se ustvari podrazumeva pod pojmom prvog stambenog kredita.

Najjednostavnije tumačenje je da ako jedan dužnik ima više stambenih kredita u jednoj banci, na prvi će dobiti umanjenje kamate, na ostale neće. Međutim, kako su razjasnili u nekoliko poslovnih banaka, svaka banka će najverovatnije sama za sebe posmatrati svoje klijente i računati šta im je prvi kredit.

To, praktično znači, da ako neko ima dva stambena kredita u dve različite banke u obe može da dobije umanjenje rate, ali ako su oba kredita u istoj umanjenje ide samo na onaj koji je vremenski prvi podignut.

Ukoliko je klijent tokom otplate prvog kredita podigao novi kako bi prethodni refinansirao i on se računa kao prvi stambeni kredit.

Odluka o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023) je na snazi od 13. septembra i doneta je u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema koje je banka dužna da primeni radi zaštite dužnika.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Kurir, 13.09.2023.
Naslov: Redakcija