Zastava Bosne i Hercegovine

POTREBNO POJEDNOSTAVITI PROCEDURE I DONETI NEOPHODNE PROPISE KAKO BI SE POVEĆAO BROJ DONORA REPRODUKTIVNOG MATERIJALA: Samo petnaestak muškaraca doniralo u Banku reproduktivnih ćelija, i nijedna žena – parovi koji na ovaj način žele da prošire porodicu a nemaju svoje reproduktivne ćelije po njih idu u inostranstvo


Banka reproduktivnih ćelija nije zaživela u punom kapacitetu, nedostaju donori

Svaki šesti par u Srbiji bori se sa neplodnošću, a država finansira neograničeni broj postupaka vantelesne oplodnje (VTO) za prvo dete. Kako bi se pomoglo parovima bez dece osnovana je i Banka reproduktivnih ćelija 2019. godine, ali nije zaživela u punom kapacitetu.

Sandra Jovanović, predsednica Udruženja "Šansa za roditeljstvo" kaže da se od Banke reproduktivnih ćelija puno očekivalo, ali da nema dovoljno donora.

Do sada je petnaestak muškaraca doniralo svoje reproduktivne ćelije - spermatozoide, ali nije nijedna žena bila donor te u banci nema jajnih ćelija.

"Ukoliko par – muškarac ili žena nemaju svoje reproduktivne ćelije, onda se ide na donaciju reproduktivnih ćelija ili embriona (ukoliko reproduktivne ćelije nemaju ni jedan ni drugi par). Parovi iz Srbije odlaze u inostranstvo, uglavnom Češku ili Grčku, kako bi dobili reproduktivni materijal", pojašnjava Jovanović za Euronews Srbija.

Rešenje vidi u pojednostavljivanju procedura, ali i da se uvedu naknade za donore reproduktivnog materijala, što je praksa svuda u svetu.

Ističe da to ne treba i ne sme biti kupovina reproduktivnog materijala, ali da treba da bude podsticaj, stimulacija za žene i muškarce.

Napominje da žena da bi bila donor reproduktivnog materijala mora da prolazi kroz hormonsku stimulaciju, totalnu anesteziju, što iziskuje odsustvo sa posla. Zbog toga je potrebno da ima neku nadoknadu za to.

U Srbiji trenutno nedostaju i pravilnici, koji bi bliže uredili tu oblast. Za sada je razrađeno ko može biti davalac materijala, ali nije razrađeno koje medicinske uslove moraju da ispunjavaju primaoci.

Podseća da donori materijala mogu biti muškarci do 40 godina i žene do 34 godine. Donori moraju da prođu kroz brojne analize.

Izvor: Euronews Srbija, 18.08.2021.
Naslov: Redakcija