Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU I NOVA PODZAKONSKA AKTA - U SUSRET POČETKU PRIMENE PODZAKONSKIH AKATA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU OD 1.1.2022. GODINE: Paragraf organizuje vebinar 21. septembra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće 21. septembra 2021. godine vebinar na temu "Zakon o elektronskom fakturisanju i nova podzakonska akta”, u susret početku primene podzakonskih akata Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021) od 1.1.2022. godine.

Vebinar je namenjen računovođama i pravnicima u privatnom i javnom sektoru, IT stručnjacima, knjigovodstvenim i drugim agencijama, kao i svim ostalim zainteresovanim licima.

Učesnici vebinara dobiće sve informacije o:

 • Svim novodonetim propisima vezanim za obavezu elektronskog fakturisanja u javnom i privatnom sektoru,
 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi,
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata i
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama.

Učesnici će dobiti i Power-point prezentacije predavača.

Teme vebinara podeljene su u nekoliko oblasti:

1. Elektronsko fakturisanje u privatnom i javnom sektoru - početak primene podzakonskih akata zakona o elektronskom fakturisanju od 01. januara 2022. godine:

 • Elementi elektronske fakture,
 • Dostava prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura,
 • Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura,
 • Standardi elektronskog fakturisanja,
 • Registrovanje za pristup i korišćenje sistema elektronskih faktura,
 • Korišćenje podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura,
 • Postupanje centralnog informacionog posrednika,
 • Čuvanje i stavljanje na uvid elektronskih faktura,
 • Obezbeđivanje verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku i
 • Korišćenje sistema za upravljanje fakturama.

2. Predstavljanje programa Kancelarko - modul za elektronsko fakturisanje

Kancelarkovi korisni moduli omogućavaju lakšu razmenu i rukovanje poslovnom dokumentacijom, brzu pretragu i efikasan pristup dokumentima, evidenciju o obavezama i rokovima, bržu naplatu potraživanja kroz elektronsku razmenu faktura, kao i značajnu uštedu troškova na godišnjem nivou.

3. Izdavanje računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV; značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV

 • Mogućnost izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020),
 • Sadržina računa u smislu Zakona o PDV u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju i novodonetim Pravilnikom o elementima elektronske fakture,
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV,
 • Obaveza izdavanja i prijema elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura za obveznike PDV i
 • Obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura.

4. Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Predavači:

Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Sonja Talijan, pomoćnik Ministra finansija u sektoru za digitalizaciju u oblasti finansija.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na ovoj stranici. Vebinar je BESPLATAN za sve one koji se prijave za prezentaciju programa Kancelarko.

Izvor: Redakcija, 18.08.2021.