Zastava Bosne i Hercegovine

NBS USVOJILA ODLUKU O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA: Primena tri seta mera privremenog karaktera koje treba da omoguće lakši pristup stanovništva stambenim kreditima počeće najverovatnije do kraja meseca


Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je na vanrednoj sednici odluku kojom su za građane stvoreni uslovi za lakši pristup finansijskim sredstvima, a očekuje se da će primena početi od kraja meseca, saopštila je centralna banka.

Odluku o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima propisana su tri seta mera privremenog karaktera koje treba da omoguće lakši pristup stanovništva stambenim kreditima, a time daju i podršku privredi.

Odluka ima za cilj podsticanje budućeg privrednog rasta i sprečavanje potencijalnih negativnih efekata pandemije koronavirusa na stanovništvo i privredu, uz očuvanje finansijske stabilnosti, precizano je u saopštenju.

Kako je u saopštenju navedeno, time će konkretno biti podržana građevinska industrija, kroz brži obrt sredstava, zatim mogućnost produžetka roka oplate stambenih kredita na maksimalno pet godina i privremeno olakšavanje procedure za pristup stanovništva kratkoročnim dinarskim kreditima do određenog iznosa.

Prva mera odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništvu.

Omogućavanjem lakšeg pristupa stanovništva stambenim kreditima, naglašeno je, podržava se i građevinska industrija kao zamajac privredne aktivnosti, kroz brži obrt finansijskih sredstava i održavanje rasta u toj privrednoj grani.

Predmet stambenog kreditiranja kroz novousvojeni preferencijalni tretman, pored u celosti izgrađenih stanova, mogu biti i stambene nepokretnosti - objekti u izgradnji, bez obzira na stepen završenosti, ako je reč o projektnom finansiranju banke, kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac gradjevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države odredjenim kategorijama fizičkih lica.

Takođe, to mogu biti i objekti u izgradnji koji su završeni najmanje 60 odsto, ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica.

Umesto do sada uobičajenog minimalnog stepena izgrađenosti objekta od 80 odsto, čiju je kupovinu bilo moguće finansirati stambenim kreditima banaka, merom su dati podsticaji bankama za odobravanje stambenih kredita ne čekajući završetak stambenog objekta u izgradnji u celosti ili u najvećoj meri.

Pri tome, jasno su definisani kriterijumi koje i samofinansiranje, odnosno investitor i objekat u izgradnji moraju ispuniti radi primene ovog tretmana.

Kako bi se obezbedila sredstva za ove namene, predviđeno je da banke deo sredstava u formi kapitala, odnosno određene zaštitne slojeve kapitala koje inače izdvajaju, kogu koristiti za finansiranje ovog oblika kreditiranja.

Ovom odlukom se dodatno podržavaju i prethodni programi u vezi sa kupovinom prvog stana, tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman, naveli su iz NBS.

Druga mera je usmerena na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, naročito onima koji će se potencijalno suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu, kao i prema građanima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku od inicijalno planiranog.

Bankama se omogućava da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre stupanja na snagu odluke ponude olakšice kroz produžavanje roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, bez promene, odnosno pogoršanja statusa u pogledu procene urednosti dužnika u otplati tih kredita.

Takođe, uvedeno je regulatorno rešenje koje banci daje mogućnost da pojedincu koji ne prima zaradu odnosno penziju preko računa u toj banci, odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine, tako da kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvati potpisanu izjavu tog dužnika o tim činjenicama, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Banke će usvojeni set mera moći da primenjuju do kraja 2021. godine, a odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, i biće objavljena do kraja ove nedelje, tako da se početak njene primene očekuje od kraja ovog meseca.

Izvor: N1, 18.08.2020.
Naslov: Redakcija