Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA: Vlada donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, koja je u primeni do 31. jula 2022. godine


Vlada Republike Srbije je objavila 14. jula 2022. godine u „Sl. glasniku RS“, br. 79/2022, Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 79/2022) koja je stupila na snagu 15. jula 2022. godine.

Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 73/2022 i 79/2022 - dalje: Uredba) je na snazi do 31. jula 2022. godine.

Uredbom se u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica, tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15.11.2021. godine.

Ograničenje cena primenjuje se za sledeću robu:

1) brašno tip T-400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

2) brašno tip T-500, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

3) jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra.

Ograničenje cena se ne odnosi na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje), ukoliko su bile na snazi 15. novembra 2021. godine, već se odnosi na redovne cene, odnosno cene pre sniženja.

UHT mleko

Maksimalna maloprodajna cena UHT mleka sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra ne sme prelaziti 113,99 dinara.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu mleka umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 12%.

Beli kristal šećer

Maksimalna maloprodajna cena belog kristal šećera, po kilogramu, u svim pakovanjima, ne sme prelaziti 96,99 dinara.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera, u pakovanjima od jednog kilograma, pet kilograma i deset kilograma, ne sme prelaziti 80,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera za sva ostala pakovanja ne sme prelaziti 88,00 dinara po kilogramu.

Trgovci na veliko koji kupuju beli kristal šećer, po ceni i u pakovanjima od jednog kilograma, pet kilograma i deset kilograma, dužni su da ga distribuiraju u trgovinu na malo u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Svinjsko meso

Marža obračunata na neto fakturnu cenu svih vrsta svežeg svinjskog mesa, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjski but bez kostiju ne sme prelaziti 709,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 585,95 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku plećku bez kostiju ne sme prelaziti 699,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 577,69 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjski vrat sa kostima ne sme prelaziti 595,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 491,73 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku slabinu sa kostima ne sme prelaziti 595,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 491,73 dinara po kilogramu.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu svih vrsta svežeg pilećeg mesa, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Propisane kazne za prekršaj

Proizvođači ne smeju isporučivati proizvode u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Odgovornost za prekršaj u slučaju nepridržavanja načina obračuna marže ili postupanja suprotno odredbama čl. 1. do 5. Uredbe za:

Pravno lice:

- Novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara;

- Zaštitna mera - zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

• Odgovorno lice u pravnom licu:

- Novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara;

- Zaštitna mera - zabrana vršenja određenih poslova u trajanju od šest meseci do jedne godine.

• Preduzetnik:

- Novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara;

- Zaštitna mera - zabrana vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Izvor: Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 18.7.2021.