Zastava Bosne i Hercegovine

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: • Omogućeno utvrđivanje identiteta stranaka video-identifikacijom tokom vršenja transakcija ili uspostavljanja poslovnog odnosa •


Komisija za hartije od vrednosti je obveznicima nad kojima vrši nadzor omogućila utvrđivanje identiteta stranaka video-identifikacijom tokom vršenja transakcija ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

Naime, Komisija za hartije od vrednosti, na 172. sednici od 25. juna 2021. godine donela Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije. Pravilnik je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 69 od 9. jula 2021. godine, a primenjuje se od 17. jula 2021. godine.

Usvajanjem ovog pravilnika olakšan je pristup finansijskim uslugama, budući da je otvorena mogućnost da se identitet domaćih i stranih fizičkih lica utvrdi i proveri korišćenjem digitalnih tehnologija, odnosno putem video poziva.

Pravilnik se primenjuje na banke, kada se radi o depozitarima i poslovima ovlašćene banke, društva za upravljanje investicionim fondovima i brokersko-dilerska društva, društvo za reviziju i samostalnog revizora i pružaoce usluga povezanih s digitalnom imovinom (koji pružaju usluge povezane s digitalnim tokenima).

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 15.7.2021.
Naslov: Redakcija